Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Enmanskonsulterna AB

5 - 10 employees
Sweden
Mer än 700 seniora enmanskonsulter inom IT
Seniora IT-konsulter med egna bolag. Vi har 700+ medlemmar och får dem att agera som om de vore från ett och samma bolag.

Vi fyller gapet till ett konventionellt it-konsultbolag men du behåller oberoendet.

Läs mer på www.enmanskonsulterna.se

Skills

.NET
Agile
Architecture
C#
c/c++
Configuration
Development
Embedded Hardware
Embedded systems
Enterprise Architect
Förvaltningsledning
IT-management
Java
Javascript
Linux
MsSQL
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Scrum
Software
Test Automation
Test Management
Testledare
Testledning
Unix
Webbutveckling

Roles

Verksamhetsutvecklare

Financial report

Key figures

Locations

Achievements

Largest broker

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!