Q2 Management Development AB

1 employee
Sweden
Q2 Management Development är drivkraften för kontinuerlig affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är ett ledningsstöd och partner på strategisk nivå som driver förändrings-, utvecklings- och innovationsprojekt hands-on hos våra kunder.
Q2 Management Development stödjer företag genom att vara drivkraften för kontinuerlig förändring och erbjuder resurser samt metoder för fortsatt affärs- och verksamhetsutveckling.
Vi är ett ledningsstöd och partner på strategisk nivå som driver förändrings-, utvecklings- och innovationsprojekt hands-on hos våra kunder.

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för utveckling av verksamhet och organisation inom följande management- och verksamhetsområden:
 • ​Affärsutveckling & Strategi
 • ​Analys & Benchmarking
 • ​Change Management & Förändringsledning
 • ​Förbättring & Processoptimering
 • Innovation & Projektstyrning
 • Ledning & Ledningsstöd
 • Marknadsföring & Försäljning
 • Marknadsutveckling
Extra Resurs
Som interimsledare kan vi vara en extra resurs i ledningsgruppen eller organisationen samt vara mentor och bollplank för verksamhetens ledare.
Vi finns tillgänglig på plats hos er och stödjer verksamheten hands-on inom affärs- och verksamhetsutveckling.

Inhyrd Expertis
Tidsbegränsat operativt arbete hos er som interimsledare inom ledning, försäljning & marknad, produktion, supply chain eller kvalitetssäkring.
Varför Q2 Management Development?
 • Vi stärker ledningsgruppen och chefer med handlingskraft
 • Vi fokuserar på hållbara resultat och kundvärden
 • Vi ger kunskapsöverföring, kvalitet och leverans
 • Vi bygger struktur för långsiktig utveckling
 • Vi är experter inom förändring, utveckling och innovation
 • Vi bidrar med energi, kraft och perspektiv

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.