Föreläsare Transportjuridik

Transport & Logistics
This assignment is no longer available.
Vi söker en föreläsare med kunskap om regelverket för godstransporter och de lagar som yrkestrafiken omfattas av, samt gällande handelstermer och Standardiserade avtalsbegrepp. Kursen skall ge kunskaper om godstransporters inverkan på människor och miljö. Kursen omfattar också praktiska moment som bl.a. syftar till att den studerande ska få kunskap om och förståelse för t.ex. chaufförers arbete och arbestsmiljö
Transportjuridik
Transport & Logistik
Talare/ Föreläsare
Incoterms
 Norköping, Östergötlands län
Duration
18/11/2024 - 18/12/2024