Konsult med expert kompetens inom kryptografi

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
 
Myndigheten har behov av en (1) konsult som är specialist inom kryptografi som ska stötta i arbetet med den europeiska digitala identitetsplånboken (EUDIW) och i framtagandet av den statliga e-legitimationen inom området Digital identitet.

Det kommer att finnas behov av punktinsatser av konsulten, beroende på projektets status, då det krävs att konsultinsatsen är högre samt perioder där konsultens arbete periodvis inte efterfrågas alls. Debitering görs löpande månadsvis för nedlagt arbete efter godkänd leverans.

Datum för intervju beräknas vara torsdag den 27 juni.

sista svarsdatum: 2024-06-11
Start-slut + option: Senast 2024-09-02 – 2025-09-01 + option: 6+6 månader
Stationeringsort: Arbetet utförs på distans med undantag för fysiska möten som Digg kallar till. Dessa möten kan antingen ske i Sundsvall eller Stockholm. Konsulten väljer Sundsvall eller Stockholm som stationeringsort.
Omfattning: Uppdragets omfattning kan komma att vara från 0 timmar upp till heltid per månad, under projekttiden.
Säkerhetsklassat: Ja

Ska-krav
 
-Kompetensnivå 5 (12+ år). 
-Ha stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning och arbeta med mycket hög självständighet.
-Ha kunskaper minst motsvarande 40 högskolepoäng inom matematik.
-Ha kunskaper minst motsvarande 40 högskolepoäng inom programmering.
-Ha djupa matematiska kunskaper om kryptografiska primitiver och funktioner.
-Ha dokumenterad erfarenhet av att konstruera och analysera kryptosystem inom området Digital identitet.
-Ha dokumenterad flerårig erfarenhet av internationell standardisering inom området kryptografiska säkerhetsfunktioner.
-Ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra säkerhetsanalyser av komplexa system som byggs upp av kryptografiska säkerhetsfunktioner.
-Ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kryptografiska hårdvarumoduler från olika tillverkare.
-Ha dokumenterad erfarenhet av att i moderna programspråk implementera kryptografiska säkerhetsfunktioner.
-Ha dokumenterad kunskap och erfarenhet att arbetat med att tillämpa och utveckla nya standarder inom området.
-Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 
Bör-krav
 
-Ha mycket god förmåga att kommunicera komplexa frågeställningar och överföra kunskap till kollegor.
-Ha erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor i samhällsviktig infrastruktur.
-Ha kunskaper om och erfarenhet av dataskyddsförordningens principer om inbyggt persondataskydd och dataskydd som standard, och hur dessa princip kan omsättas med hjälp av tillämpad kryptografi.
-Ha erfarenhet av produktutveckling som innefattat kryptografiska säkerhetsfunktioner.
 
Referensuppdrag 

Minst ett (1) eller flera uppdrag för denna upphandling relevanta referensuppdrag som slutförts maximalt tre (3) år före inlämning av avropssvaret.

Referensuppdragen ska visa på:
-Ett referensuppdrag som innefattat att konstruera och analysera kryptosystem inom området Digital identitet.
-Ett referensuppdrag som innefattat att genomföra säkerhetsanalyser av komplexa system som byggs upp av kryptografiska funktioner.
-Ett referensuppdrag som innefattat att implementera kryptografiska säkerhetsfunktioner i mjukvara samt integrationer med kryptografiska hårdvarumoduler.
-Minst ett referensuppdrag ska ha genomförts på myndighet, region eller kommun.
-Minst ett referensuppdrag ska ha genomförts av, för detta uppdrag, offererad konsult.
-Referensuppdraget/en ska omfatta minst 200 timmar.


Återkom till oss senast 11/6 med nedan
CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
Timpris 
Om UK, bolags- och kontaktuppgifter 

Tack på förhand!
Vänligen, 
Nexer
 
 Stockholm, Stockholms län  •  +1  Sundsvall, Västernorrlands län
Duration
02/09/2024 - 01/09/2025