Ledningsstöd stab söder

Other
This assignment is no longer available.
Description

Bakgrund
Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Länets befolkning ökar med ca 40 000 personer varje år. Det ställer krav på både fler bostäder och bättre resmöjligheter. Därför ska tunnelbanan inom ramen för den s.k. Stockholmsförhandlingen byggas ut med två mil spår och elva nya stationer och de kommuner som får ny tunnelbana ska bygga 82 000 nya bostäder. Dessutom ska depåkapaciteten byggas ut, för att kunna ta hand om de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer. Utbyggnaden av tunnelbanan utgör även en del av den s.k. Sverigeförhandlingen och omfattar ca åtta km spår, sex nya stationer och ytterligare 48 500 bostäder.
Satsningen på tunnelbanan är så viktig för regionens framtid att staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad har avtalat om en gemensam finansiering för utbyggnaden.
Trafiknämnden i Region Stockholm är upphandlande enhet och ansvarar genom sin förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för att planera, projektera och bygga tunnelbanan. Byggnationen görs genom SL Nya Tunnelbanan AB (NTAB).
Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar: Ledningsstab, Strategi och Projektstöd, Söder, Norr och Väst. Avdelningarna Söder, Norr och Väst är projektavdelningar som driver planeringen, projekteringen och genomförandet av utbyggnaderna. Ledningsstab och Strategi och Projektstöd är stabs-avdelningar.
 Beskrivning av uppdraget
Uppdraget som Ledningsstöd stab är placerat inom Avdelning söder som ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort. Avdelningen är uppdelad i flera projekt och en stab. Som Ledningsstöd stab ingår du i Avdelning söders stabsenhet och rapporterar till stabschef.
Tjänsten utgör ett administrativt och operativt planerings- och ledningsstöd till stabschef och avdelningschef. I tjänsten ingår bland annat att driva tilldelade uppdrag, utredningar och inköp som inte faller på något av projekten i syfte att utveckla staben/avdelningen.

Du förväntas arbeta självständigt och stödjanden inom blandade ledningsstöds-, projektlednings-, kvalitets- och administrationsfrågor inom avdelningens stab.
Tjänsten innebär en stor bredd med varierande arbetsuppgifter som innehåller såväl självständigt arbete som samverkan inom hela avdelningen. I rollen ingår följande arbetsuppgifter, men är inte begränsat till:
  • ·         Allmänt stöd för stabschef i ledning av staben
  • ·         Tillsammans med stabschef planera och genomföra övergripande stabsmöten
  • ·         Stödja stabschef och avdelningschef vid uppdateringar av Avdelningshandboken
  • ·         Bidra vid framtagning av och implementering av avdelningens gemensamma arbetssätt.
  • ·         Stödja vid rekrytering, mötesplanering, administration och viss protokollföring inom staben
  • ·         Samordna och följa upp riskhanteringen inom staben
  • ·         Leda framtagandet av avdelningens verksamhetsplan
  • ·         Ansvara för rutin för avdelningens introduktion av nya medarbetare
  • ·         Vid behov driva utredningar, projekt och inköp/avrop inom stabens ansvarsområde och på övergripande avdelningsnivå
  • ·         Planera för överlämning till TF av avdelningsövergripande frågor

Konsulten förväntas medverka vid förvaltningsgemensamma konferenser och gå på förvaltningens utbildningar som bedöms som obligatoriska för genomförande av uppdraget.Övrigt
Uppdraget påbörjas direkt efter avtalstecknandet eller efter överenskommelse.
Uppdraget är ett heltidsuppdrag med en omfattning om 80-100 %.
Uppdraget ska utföras av en (1) konsult, beställaren accepterar därmed inte att flera konsulter offereras på uppdraget. 
Uppdragslängden är 36 månader (3 år) med möjlighet till förlängning.
 
Placering
Uppdraget är förlagt till Ljusslingan 4, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Beställaren tillhandahåller flexibel kontorsplats i kontorslandskap samt dator.
 Utvärdering
Som anbud krävs att konsulten sänder in CV och en redogörelse för hur kraven och önskemålen på erfarenhet och kompetens uppfylls genom en ifylld kravtabell.
 Kraven kommer att utvärderas utifrån:
-        -      Kompetens och erfarenhet enligt insänd CV samt redogörelse för uppfyllelse av krav och önskemål på erfarenhet och kompetens.
-          Intervju med den/de konsulter som bedöms ha bäst erfarenhet och kompetens. Vid intervjun kommer de personliga egenskaperna ha betydelse (kvalitetsmedveten, kommunikativ, samarbetsförmåga, lyhördhet, ”ordning och reda”, effektiv, målinriktad, kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.)
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/08/2024 - 31/08/2027