Migrering Livbestånd mot Molnsystem

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
 
Vår kund inom försäkringsbranschen söker konsulter för ett initiativ med migrering av Livbestånd mot Molnsystem.
 
Kunden har en funktion med ett ansvarsområde som omfattar IT/Liv/Pension, som hanterar åtta livbolag. Dessa bolag delar en gemensam systemstrategi och systempark. Cirka 200 medarbetare arbetar inom denna sektion och fokus ligger på att modernisera verksamheten från äldre cobol-plattformar till modernare molnsystem, inklusive Lumera och egenutvecklade system. En del av verksamheten inkluderar även webbplattformar inom KPA.
 
En betydande utmaning för kunden är att förflytta livbestånden från äldre avtal och plattformar till de nya systemen. Målet är att konsolidera de äldre bestånden för att undvika fragmentering och komplexitet i de nya systemen. Detta är särskilt komplext på grund av långvariga avtal och många parametrar som måste beaktas.
 
Kompetensbehov:
  • Expertis inom Cobol-liv eller Lumera-liv, särskilt med erfarenhet av liknande migreringsprojekt hos andra bolag som AMF eller liknande.
  • Djup förståelse för gamla system och inte bara Cobol.
  • Arkitekturkompetens för att designa och planera övergången.
  • Allmän kompetens inom kravställning och systemdesign.
För att möta kundens behov av kompetens för migrering av livbestånden till molnsystemet:
  • Specialiserad konsult med erfarenhet av migrering av livbestånd inom liknande bolag, med kunskap om specifika utmaningar och krav.
  • Arkitekt med kompetens att designa och implementera övergången från gamla system till nya, med fokus på effektivitet och långsiktig hållbarhet.
  • Konsulter med djupgående kunskap om Cobol-liv eller Lumera-liv, som kan guida och stödja övergången på teknisk nivå.
  • Projektledare med erfarenhet av att hantera komplexa migreringsprojekt och säkerställa smidig övergång och minimala avbrott.
Cobol
Data Migration
Kravställning
Lumera
Sustainable development
 Stockholms län  •  +1  Stockholm, Stockholms län
Duration
ASAP - Open