Vi vill hjälpa dig att ha koll på marknaden

Nya trender, tjänster, innovationer och behov förändrar traditionella mönster och skapar möjligheter för både företag och privatpersoner. I den här rapporten kartlägger Brainville – nordens största plattform och handelsplats för konsulter – trender, utbud, efterfrågan och arvoden inom den nordiska IT-konsultmarknaden.

Frågor om Brainville

Kontakta Andreas på andreas.bigert@brainville.com eller på telefon 073-079 55 61