Sigma Technology Solutions AB

501 - 1000 employees
Sweden
Sigma är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom IT och teknik.
Sigma levererar konsulttjänster för:
  • systemutveckling
  • framtagning av teknisk information
  • informationshantering
  • IT offshore
  • inbyggda system
Sigma har ca 2800 anställda. Vi är verksamma i 11 länder och har kontor på 30 orter. Utöver lokala konsulter tillhandahåller vi också systemutvecklingstjänster nearshore från Ukraina där vi har 650 konsulter.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.