SHAYA SOLUTIONS AB

11 - 20 employees
Sweden
KONSULT- OCH KOMPETENSPARTNER INOM IT, MANAGEMENT OCH TEKNIK
Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum.
Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.