Rolen Systems

1 employee SE559086725401 Sweden
Rolén Systems AB är ett utvecklings- och konsultföretag som specialiserat sig på digital signalbehandling,, bildbehandling och machine learning.
Rolén Systems AB är ett utvecklings- och konsultföretag som specialiserat sig på digital signalbehandling, framför allt programmering i Matlab och C/C++. Vi vänder oss till små och stora företag med behov av kvalificerat kunnande och utvecklingshjälp inom teknikområdena signalbehandling, bildbehandling och machine learning till både högnivå- och inbyggda system. Konsultarbete kan ske antingen med direktavtal eller som underkonsult.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.