Galenometrics AB

Galenometrics AB

1 employee SE559022250001 Sweden
Konsultverksamhet inom farmaceutisk forskning och läkemedelsutveckling.
Konsultverksamhet inom farmaceutisk forskning och läkemedelsutveckling. Tjänster som företaget erbjuder är statistisk försöksplanering, quality by design, multivariat dataanalys, farmaceutisk formulering av svårlösliga substanser, kolloidala system eller makromolekyler,farmaceutisk dokumentation inom cmc och patentområdet. Även tjänster inom naturinventeringar, mykologi, föredrag och utbildning förekommer.

Skills

Drug Delivery Systems
Formulering
Galenisk IP
Kemometri
Nanoteknologi
Produktutveckling, läkemedel

Roles

CMC Manager
Expert
Konsult
R&D
Teknikkonsult

Locations

Uppsala

Competence areas

Technology & Engineering
Healthcare
Other

Want to know more?

Login to get full info!
Already have an account? Login here.