Developers Shore

Developers Shore

2 - 10 employees SE559121224501 Sweden
AGENTUR OCH COMMUNITY FÖR UKRAINAS FRÄMSTA UTVECKLARE
VI ÄR ETT SVENSK-UKRAINSKT BOLAG MED LOKALA KONTAKTPERSONER I BÅDE SVERIGE OCH UKRAINA.
VI HAR FÖRDELARNA AV ATT FÖRSTÅ KUNDEN FULLT UT OCH HAR SAMTIDIGT NÄRVARO OCH FULL KOLL PÅ DEN UKRAINSKA IT-MARKNADEN.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.