Data Engineer Databricks

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Projektet söker en Data Engineer/utvecklare för att komplettera vårt utvekcklingsteam. Inom ramen för uppdraget kommer du, tillsammans med utvecklingsteamet, att omvandla affärslogik för sex olika verksamhetsgrenar till logik i Databricks.
Arbetsuppgifter och ansvar för en Data Engineer:
• Hands-on bygga behovsplaneringsstödet i Databricks utifrån den identifierade omfattningen.
• Delta i arbetet med framtagning och driftsättning av applikationen, i dess olika faser, tillsammans med resten av utvecklingsteamet och resten av projektet.
• Ta fram och säkra dokumentation.

KRAV
• Akademisk utbildning inom relevant område.
• Minst 5 års erfarenhet inom data engineering/science. (Kan även vara intressant med en junior profil, och i så fall kommer vi ta in 2profiler, 1 senior och 1 junior)
• Du har signifikant erfarenhet av att processa data i skriptspråk.
• Du har erfarenhet med att utveckla komplexa data pipelines inom Azure.
• Du har erfarenhet med att arbeta i Databricks och Synapse.
• Du har erfarenhet av datamodellering och utveckling av algoritmer.
• Du har erfarenhet av att sätta upp databaser.
• Du har erfarenhet med att arbeta tillsammans med verksamhetsspecialister för att förstå och omvandla verksamhetskrav till produkten som utvecklas.
• Du har erfarenhet från agil projektmetodik och av att praktisera det.
• Du har erfarenhet och kunskaper att arbeta med ostrukturerad och strukturerad data, filformat och lagring av data.
• Du är bekant med att arbeta med flöden av masterdata och affärslogik.
• Du är bekant med Azure Data Analytics och övriga Azure produkter och tjänster.
• Du är bekväm med att arbeta inom en mångsidig, komplex och snabbt föränderlig verksamhet.
• Du har förståelse för DevOps och CI/CD processer.

PPS
Dokumentation
Drift
Data Analytics
Databaser
Azure
Devops
CI/CD
Location
Solna, Stockholms län, Sweden
Duration
28/11/2022 - 30/06/2023