Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
SJR IT söker för kunds räkning en lösningsarkitekt till kund inom retail.

Verksamhetsutveckling & IT (VUIT) är kundens utvecklingsorganisation som ansvarar för att driva utvecklingsprojekt men även förvaltning av IT-lösningar. VUIT's arkitekturfunktions primära syfte är att säkerställa att IT-landskapet och lösningarna hänger ihop från ett helhetsperspektiv, från verksamhetsprocesser till teknik. Det görs genom långsiktigt arbete (typiskt EA-processer) samt driva lösningsarbete i pågående projekt.

Lösningsarkitektrollen
Som lösningsarkitekt jobbar du med den övergripande utvecklingen av lösningar inom stora initiativ, ofta projekt. En lösningsarkitekt har gedigen erfarenhet från den domän, verksamhet eller IT, som initiativet kräver, samt god förståelse för viktiga kvalitetsattribut så som prestanda, skalbarhet, robusthet, underhåll och flexibilitet och kan balansera dem mot funktionella behoven. Lösningsarkitektens intresseområde är både att säkerställa projektets framgång, ha förmåga att skapa en hållbar lösning samtidigt som övergripande strategi följs.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av att hålla ihop lösningsarkitekturen inom MinButik / BOB (Backoffice Butik)
Det bedrivs ett strategiskt initiativ för Butik som heter MinButik/BOB som är en långsiktig satsning för butik och blir den primära ingången för den dagliga driften och är en viktig del i butikernas digitaliseringsresa.

I MinButik sammanfogas funktionalitet från flera olika system och presenteras för användaren på ett enhetligt sätt. Detta kommer förändra butikernas sätt att arbeta och möjliggör ett smartare och mer automatiserat arbetssätt genom en mobiltillgänglig lösning alternativt en vanlig desktop-lösning. I första fasen så börjar byggandet för att kunna stänga ner delar av butikernas affärssystem som heter StoreOffice. De efterföljande faserna möjliggör en ersättning och senare nedstängning av StoreOffice.
Lösningsarkitekt MinButik / BOB
Rollen innebär att ta vid en definierad lösning och säkerställa att lösningen fungerar. Rollen ingår i ett team som består av kravställare, utvecklare, produktägare. Rollen som lösningsarkitekt innebär också att leda och driva inblandade och vara ett stöd i hur lösningen skall realiseras. Lösningsarkitekten kommer jobba nära verksamhetsarkitekten som ansvar för att lösningen är i linje med kundens målarkitektur.
Några exempel på ansvarsområden
Designa och sätta lösningen enligt den framtagna lösningsbeskrivning för BOB som ingår som en del i ramverket MinButik
Säkra att lösningar för BOB utformas utifrån valt ramverk
Synkar lösningen med beroenden och angränsande initiativ och driver lösningen mot målarkitekturen
Prioriterar user storys för att lösningen arbetas med i rätt ordning
Proaktivt driver lösningen framåt för projektets kommande faser
Stöttar krav och utveckling så att lösning utformas enligt vald arkitektur
Fortsatt delta och designa lösning för den funktionalitet som ligger i ”MinButik” som är
Användarbehörighet
Sök
ToDo (Att göra)
Startsida så det går det håller ihop så underliggande applikationer kan nyttja dessa tjänster (nu och framöver)
Ta fram lösning för att dela visuella element (komponentbibliotek) mellan olika ramverk (Vue/React).
Notifikationer
Säkra att lösningen håller ihop gällande åtkomst i och utanför butiken (vissa underliggande applikationer kommer finnas på DMZ och vissa inte)
Kunna coacha nya initiativ som vill bli en del av min butik så de gör rätt tekniska val för att passa in i MinButik

Din profil
Vi letar efter dig som har mer än 5 års erfarenhet i IT lösningar där erfarenhet är viktigt att förstå både egenutvecklade och köpta system, SaaS samt hur detta integreras ihop.
Du har varit lösningsarkitekt i liknande projekt. Du bör ha teknisk kunskap, men även förmågan att möta verksamheten och kunna förklara innebörden av båda sidor.

Kompetens:
Retail kunskap (primärt detaljhandeln)
Kunskap om integration och eventdriven arkitektur
Modernt IT-landskap (bla Microservice arkitektur)
Goda ledaregenskaper
Kunna arbeta självgående
Kunskap om agila arbetssätt
Erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av Lösningsarkitektur
Personliga egenskaper
Driven och prestigelös
God förmåga att arbete i team
God förmåga att arbeta självständigt efter utstakade ramar
God förmåga att visualisera, kommunicera och skapa idéer och lösningar
God analytisk och utredningsförmåga
Period:
April 1, 2019 - September 30, 2019
05 April 2019
Stockholm, Stockholms län, Sweden
ASAP - Open
IT & Telecom

Skills

Initiative Integration Krav REST strategi Verksamhetsutveckling Drift Retail Coach Affärssystem Kvalitet Utredning Lösningsarkitekt Digitalisering