Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
Nu söker vi en projektledare/kravanalytiker med fokus på AML till ett uppdrag hos vår kund. Vår kund är en svensk storbank i centrala Stockholm. Uppdraget är ett konsultuppdrag på 12 månader med start omgående.

Arbetsuppgifter:

Uppdraget går ut på att arbeta fram projektplan tillsammans med funktionsansvariga inom enheten för motverkande av finansiell brottslighet, IT och länder för den fortsatta implementationen av transaktionsscenarier i respektive land i koncernen. Ta fram tidsplan och beroenden. Kommunicera med intressenter. Följa upp plan och återrapportera status och eventuella stoppklossar till central enhet. Personen ska även vara en del av transaktionsteamet och hjälpa till i själva implementationsdelen vilket ställer krav på god kunskap som kravanalytiker, eftersom man måste förstå vilken data som ska kravspecas för att monitoreringen ska fungera samt att kunna kommunicera med verksamheten för att kunna specificera scenarier utifrån de risker som identifierats

Kompetenskrav

Erfarenhet av krav/projektledarroll, vana att få struktur på en rörlig materia.
Erfarenhet av att jobba med kunddata på bank (med AML frågor), gärna i en kravanalytiker roll nära IT.
Erfarenhet av förändringsarbete/verkat som förändringsledare.
Kunskap om AML regelverk, framförallt förståelse för vad en kundriskklassificeringsmodell används till och hur den bör interagera med kunddata och transaktionsmonitorering.
Erfarenhet av utveckling (system och processer) inom finansbranschen, helst storbanksmiljö.
Vana att snabbt förstå nya verksamheter och omsätta regelverkskrav till passande lösningar som uppfyller koncerngemensamma och lokala krav.
Scenarier kommer implementeras i olika system lokalt så att snabbt kunna sätta sig in olika systemmiljöer och problemställningar för respektive land är en
Flytande i tal och skrift på svenska och engelska.
Självgående och driven.
Vana från internationellt samarbete är ett plus.
Möjlighet att resa.
Utåtriktad och lätt för att hantera många olika viljor/kulturer/personligheter.
21 June 2019
Stockholm, Stockholms län, Sweden
ASAP - Open
IT & Telecom

Skills

Engelska Förändringsarbete Implementation Krav TAL Svenska Bank Finans