Projektledare/uppdragsledare- Länsförsäkringar

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Kort beskrivning av arbetsuppgifter

Inom LF gruppen införs lean agil portföljstyrning som en del i transformation mot lean agil utveckling.

I banken finns en PMO funktion som stöttar bankens befintliga projektorganisation, projektuppföljning etc. Denna funktion ska övergå till att bli APMO som har ett uppdrag att fokusera på processen på portföljnivå , dvs kontinuerlig utveckla och förbättra effektiviteten i hur portföljerna presterar och hur det praktiska arbetet sker.

Uppdraget handlar om att stötta PMO ansvarig i dels operativt arbete i befintliga strukturer: uppföljning och rapportering av portföljen, kommunikation, planering och dels i att stötta i transformationsarbete mot APMO och etablering av rutiner och strukturer för detta.

- Dokumentera arbetsmöten, ta fram kommunikationsmaterial, upprätthålla och uppdatera information i portföljverktyg samt bidra i APMOs operativa arbete.

- Uppdraget kräver förmåga att självständigt bryta ner frågeställningar och komma med lösningsförslag.

- God kommunikatör och samarbetsförmåga.

- Erfarenhet och intresse av projekt, portfölj, styrning och inte minst; lean agil transformation är en förutsättning. Vana att beskriva och dokumentera lösningar och modeller i PPT.

Kompetenskrav
- Projektledning
- Portföljstyrning
- SAFe
- PPT
- Excel

Önskat start: ASAP

Önskat slutdatum: 2022-12-31
 Stockholm
Duration
ASAP - Open