Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

.NET-utvikler til Pensjonstrygden for sjømenn (Frist 16.06.22)

IT & Telecom
Oslo
This gig is no longer available.
Anskaffelsen omfatter innleie av en systemutvikler med ansvar og oppgaver innunder forvaltning og
videreutvikling av PTS’ fagsystemer og webportaler, herunder kan det være oppgaver innenfor ett
eller flere av følgende områder: effektivisering og forenkling av kundenes innrapportering,
anonymisering av persondata, utnytte ny tjeneste for innsyn i NAV sitt TP-register, ny
transportinfrastruktur for digital postkasse, utskifting eller oppgradering av Blaze advisor, og mange
flere spennende oppgaver.
Arbeidsoppgaver
Kandidaten skal utføre systemutviklingsoppgaver på PTS’ sine fag- og støttesystemer, og har ansvar
for kvaliteten på resultatene. Forvaltningsoppgaver og videreutvikling vil skje gjennom hele perioden.
Noe av arbeidet med de respektive løsningene vil foregå i sprinter i forvaltningsapparatet og andre
oppgaver løses gjennom prosjektorganisering.
Kandidaten skal ha ansvar for systemutvikling på PTS sine fag-og støttesystemer.
Konsulenten vil
• Ha rolle som full stack utvikler
• Utarbeide løsningsforslag
• Implementere og dokumentere godkjent løsning
• Bistå i både sikkerhetstesting, høynivå- og lavnivåtestarbeid
• Bidra med kodegodkjenning og sikre kodekvalitet og ikke-funksjonell kvalitet for øvrig iht. de
standarder som gjelder for utvikling
Man må kunne påregne omdisponering av konsulentens tid til andre oppgaver. Det forventes at
Konsulenten bidrar til å overholde arkitekturkravene til det offentlige, ELMER-standard, og universell
utforming.
Pensjonstrygden for sjømenn stiller følgende krav til tilbudt ressurs:
• Relevant utdanning på minimum Bachelor-nivå
• Erfaring fra komplekse utviklingssystemer og autotester
• Erfaring med systemutvikling av sikre systemer med høy automatiseringsgrad, pensjonssystemer, integrasjoner
• Praktisk erfaring med smidig systemutvikling.
• Erfaring fra prosjekter.
Det er en nødvendig med erfaring fra konsumentsiden på ett eller flere av de nasjonale
fellesløsningene Maskinporten, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Digital post til
innbyggerne, Digital post til virksomheter, det nye Folkeregisteret (FREG), det evogene
testmiljøet Tenor og Hente data fra register eller tilsvarende løsninger.
• Det er en fordel med erfaring med PTS’ systemer
• Det er nødvendig med erfaring innen følgende:
• Full stack-utvikling
• Microsoft ASP .net, C#
• Entity framework
• Microsoft SQL, Databasedesign
• Powershellscripting
• SOAP/SOAPUI, REST, JSON
• Versjonsstyring/GIT/Nuget
Det er en fordel med erfaring innen følgende:
• Javascript, MVC, HTML, CSS
• Integrasjoner, web-services WCF, XML
• Azure servicebus og notification
• Confluence
• Azure DevOps/pipelines
• Blaze advisor
C#
.NET
Javascript
SQL
CSS
HTML
ASP
entity FrameWork
Infrastruktur
json
MVC
REST
SOAP
WCF
XML
Azure
Powershell
Devops
Confluence
Soapui
Location
Oslo, Oslo, Norway
Duration
ASAP - Open