.NET utvikler

IT & Telecom
Vestfold (allows remote work)
This gig is no longer available.
På vegne av kunde i offentlig sektor ser vi etter en .NET utvikler.
Til forvaltning og videreutvikling av kundes fagsystem, har de behov for å hente inn ekstern kapasitet og kompetanse innenfor områden utvikling. Overordnet målsetting for utvikling av fagsystemet har vært å utvikle et skalerbart, brukervennlig og fleksibelt system. Produktet ble lansert i 2014 og skulle bygges på en moderne teknisk plattform, ha god brukskvalitet og tilby støtte for arbeidsflyt. Dagens versjon er utviklet over 8 år og benyttes i hele landet av totalt ca 5500 brukere. Produktet er utviklet med Microsoft .Net teknologi.
Hovedoppgaver:
Oppgaver er knyttet til både teknisk forvaltning og videreutvikling av produktet. Teknisk kompetanse og forståelse av fag for aktuell funksjonalitet vil påvirke hvilke oppgaver den enkelte utvikleren jobber med under iterasjonene.
Verktøyet de benytter er Azure Devops, iterasjonene varer i en måned og kunden har en egen intern SCRUM master som jobber på tvers av våre tekniske produktutviklingsteam. Det tekniske utviklingsmiljøet er per nå satt opp med en kombinasjon av Azure Devops og et virtualisert on-prem utviklingsmiljø. De har automatisk bygg og deploy mot alle de tekniske miljøene våres: utvikling, test, QA og prod.
Må-ha kravene:
God erfaring med klient - tjeneste arkitektur
God erfaring med WPF, MVVM
Veldig god erfaring med .NET/C#
God erfaring med standard software design patterns
God databasekompetanse (mssql/t-sql)
Kompetanse i og erfaring med Scrum-metodikk.
Ønskede kompetanseområder:
Ønskelig med erfaring fra integrasjon mot ePhorte og/eller Public 360
Ønskelig med erfaring fra/kunnskap om K2-Blackpearl arbeidsflytmotor
Ønskelig med erfaring med bruk av API’er (fortrinnsvis REST)
Ønskelig med erfaring fra bruk av nasjonale fellestjenester. Eksempelvis oppslag mot sentrale register, utsendelse av sikker digital post, bruk av signeringsløsninger osv.
C#
.NET
SQL
Scrum
Microsoft
MsSQL
MVVM
PPS
REST
T-SQL
WPF
Azure
Devops
Scrum master
Location
Tønsberg, Vestfold, Norway
Duration
ASAP - Open