Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
Testare/Testledare primärt för applikation.
Omfattning: 50% from oktober 2020 tom Maj 2021.
Om fler projekt beslutas hos kunden, kan det bli aktuellt med en ökning av omfattning, men det kommer föregås av tydligt beslut.

Syfte med konsultintaget

Att säkra kraven vi ställer på, och design vi gör av applikationen att den är testbar, att vi når rätt kvalitet i den applikation vi designar och utvecklar, att den uppfyller ställda krav och produktionssätts med rätt kvalitet.

Bakgrund till konsultintaget
Kunden har beslutat sig för att utveckla en intern applikation som ska vara ett nav för all informationsgivning till pendeltågsresenärer istället för att behöva använda ett flertal befintliga som nya externa gränssnitt. Detta för att effektivisera verksamheten. Utvecklingsprojektet är relativt stort, startade i augusti 2020 och kommer pågå tom maj 2021. Applikationen kommer baseras på en befintlig plattform som kunden redan har utvecklat.
Rollen ska ansvara för allt arbete som rör kvalitetssäkring och test runt denna applikation, framförallt säkra det själv, men även genom tät dialog med andra.

Konsultens uppdrag
Uppdraget går framförallt ut på att säkra kvalitet på den kommande applikationen genom att:
• Granska krav och design så den går ihop, dvs kommer ge kvalitet och att den är testbar
• Ta fram en testplan genom att utgå från Kundens teststrategi och projektets tidplan.
• Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall
• Utföra positiva som negativa tester, felsökning och felutpekning
• Verkligen leta efter fel och ställa krav på applikationen och dess lösning så den efter Go-Live verkligen är en stabil applikation för användarna utan incidenter oberoende av incidentens art (ex. integrationer)
• Kravställa på relevant testdata, men även skapa sådant själv
• Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
• Leda och samordna tester utförda av andra, t.ex. verksamhetens acceptanstester
• Sammanställa testresultat och rapportera

Krav på konsulten
Vi ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.

Relevant bakgrund och förmågor
• Skall ha erfarenhet som testansvarig för liknande applikationer
• Skall ha god kunskap om testmetodik för egenutvecklade applikationer
• Bör vara en erfaren testare som även ha viss erfarenhet av testledning, dvs ta fram planer och rapportera primärt sitt eget, men även andras testning.
• Skall vara väldigt duktig på att hitta fel (bugganalys och felutpekning), samt säkra kvalitet i applikationen i god tid inom projektet både genom funktionella som icke-funktionella tester
• Bör kunna utföra kodgranskning
• Bör ha gjort motsvarande arbete med bra resultat
• Bör ha kompetens om DevOps och att ta fram tester i detta, samt skapa buggar. Detta då vi använder DevOps för hantering av krav
• Skall kunna nå resultat under dessa förutsättningar
• Skall kunna hantera olika miljöer, som testmiljö och produktionsmiljö
• Bör kunna leda och säkra releasehantering
• Bör kunna leda acceptanstestning av användare

Personliga egenskaper
• Skall vara drivande, resultatinriktad och lösningsfokuserad
• Skall vara noggrann
• Skall vara kommunikativ
• Skall ha lätt att göra sig förstådd, samt lätt att förstå
• Skall vara självgående
28 September 2020
Stockholm, Stockholms län, Sweden
01/10/2020 - 31/05/2021
IT & Telecom

Skills

Analys strategi Test Testledning Testmetodik Testning Devops Produktion Kvalitetssäkring Ledning Systemtest