Systemspecialist Powershell

IT & Telecom
This assignment is no longer available.

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemspecialist Powershell. 
Kund
KTH
Placeringsort
Gällande KTH:s regler kring distansarbete så finns det möjlighet att jobba upp till 2 dagar på distans så länge arbetsuppgifterna tillåter det. För övrigt utförs arbetet på plats i KTH:s lokaler i Stockholm.
Omfattning
80%
Avtalsperiod
ASAP - 6 månader framåt. Option 3 mån i taget tom 27-10-31.
Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.
Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en kvalificerad PowerShell specialist som ska bli en viktig del av vårt team och kommer att ha en central roll i att utveckla och underhålla PowerShell script för att automatisera och optimera våra IT-processer.
Bland annat kommer övergången till Windows 11 kräva anpassningar pga förändrade behov, varför kunskaper inom klientadministration Windows är ett krav.
Det finns även behov av förbättringar inom den datorsalsdrivna digitala examinationen. 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
- Utveckla och implementera efftektiva PowerShell-script för att automatisera repetitiva uppgifter och förbättra systemhanteringen.
- Samarbeta med andra för att förstå och identifiera automatiseringsbehov och utforma lösningar som möter dessa krav.
- Felsöka och optimera befintliga PowerShell-scipt för att säkerställa maximal prestanda och tillförlitlighet.
- Dokumentera och förvalta PowerShell-kodbasen för framtida referens och samarbete.
- Ge teknisk support och vägledning till andra teammedlemmar vid behov.
Obligatoriska krav
Konsulten ska ha:
- ha fullgjord gymnasieutbildning eller motsvarande.
- djupgående kunskap och erfarenhet av PowerShell-programmering.
- erfarenhet av automatisering och scripting med PowerShell i Windows-miljöer.
- förmåga att analysera krav och utforma lämpliga PowerShell lösningar.
- förmåga att anpassa befintliga PowerShell-verktyg för att möta förändrade behov i samband med övergången till Windows 11.
- erfarenhet att hantera kod med hjälp av versionshanteringsystem för att säkerställa samarbeta och spårbarhet i kodutvecklingsfasen.
- mycket god förmåga att utrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift då detta behövs i det dagliga arbetet.
Mervärdeskrav
Konsulten bör ha:
- MVP-certifiering inom PowerShell.
- erfarenhet av molnplattformen Azure.
- erfarenhet av konfigurationshantering och DevOps-principer.
- erfarenhet av versionshanteringssystemet GitHub.
- erfarenhet av automatisering med PowerShell i Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM).
- erfarenhet av applikationshantering med PowerShell App Deployment Toolkit (PADT).
- mycket god förståelse för systemadministration och IT-infrastruktur i stora blandade miljöer.
- mycket god förståelse inom Windows klientadministration, Active Directory och GPO.
- flerårig erfarenhet inom avancerad felsökning i Windows.
- god förmåga och förståelse avseende system-och driftdokumentation.
- flerårig erfarenhet av applikationsdistribution och klientmanagering med Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM).
- erfarenhet av uppsättning av infrastruktur av JEA-script för att möjliggöra att användarstöd kan göra operationer kopplade till mailsystem och lagring.
- erfarenhet av felsökning kring DPM-kluster och få till stabilitet i dagliga backuper.
- erfarenhet med att arbeta med SCOM och övervakning generellt, inkl ersätta Nagios-connector med SCOM-APL.
- tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom universitet/högskola.
Duration: 6 months, with the option for ongoing 3 month extensions until 2027-10-31.
Start: ASAP
Place: Stockholm, with the possibility for up two days a week work from distance.
Active Directory
Infrastruktur
Windows
Powershell
Devops
Svenska
Programmering
Azure
Drift
SCCM
Github
Dokumentation
System Center Operations Manager
 Stockholm, Stockholms län
Duration
ASAP - 28/10/2024