Norrbottens län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
Om uppdraget:
Uppdraget innebär att genomföra informationsklassificering utifrån skyddsvärdesnivåer och att stödja i tolkningar hur informationen sedan ska skyddas i kundens befintliga och kommande it-system. Vidare kommer man att arbeta med aktiviteter relaterat till teamets roadmap samt vid behov arbeta med operativt linjearbete. Till uppdraget tillhör arbetsuppgifter så som it-säkerhetsarbete, incidenthantering, leda hot- och riskanalyser, dokumentera rutiner och riktlinjer samt föreslå förbättringar inom informations- och säkerhetsområdet.

Krav för uppdraget:
- Minst 4 års erfarenhet inom IT säkerhet
- Kan arbeta självständigt
- Erfarenhet av att utforma och dokumentera it-säkerhetskrav
- Erfarenhet av att stödja projekt och förvaltning i val och utformning av it-säkerhetslösningar
- Erfarenhet av uppföljning och granskning av kvalitetsnivåer på implementerade it-säkerhetslösningar

Meriterande krav:
- Erfarenhet av att ha arbetat med informationsklassificering hos stat, kommun eller landsting eller på ett större företag med minst 100 anställda
- Erfarenhet av att skriva formell dokumentation avseende IT-säkerhet så som strategier, policy eller rutiner
- Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete baserat på ISO27000
- Erfarenhet av att leda och dokumentera hot- och riskanalyser
- Certifiering inom IT-säkerhetsområdet, till exempel CISSP eller CISM
22 May 2019
Luleå, Norrbottens län, Sweden
19/08/2019 - 31/12/2019
IT & Telecom

Skills

Analys Krav strategi Kvalitet It-säkerhet Säkerhet Dokumentation Riskanalys