Specialist för processkartläggning i offentlig verksamhet

Management & Strategi
Skåne län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Information om projektet som avropet gäller:
Fastighetsavdelningens verksamhet består av flera delprocesser där vissa delar hänger samman eller har beroenden till varandra. Idag finns systemstöd för en del av dessa processer, medan andra hanteras helt manuellt. Det finns behov av att få kontroll över informationshanteringen i verksamheten, och en önskan att kunna frigöra resurser som idag utför många manuella arbetsmoment, både genom att se över processerna och förändra arbetssätt och genom att tillhandahålla relevant IT-stöd
Uppdragsbeskrivning och omfattning:
- Identifiera processerna på Fastighetsavdelningen för att få en övergripande bild av informationsflöden och de olika arbetsområden inom avdelningen.
- En fördjupande analys av processerna ang. hantering av tomträtter.
- Genomlys och beskriv nuläget för verksamhetsprocessen för avtalshantering med tillhörande kring- och delprocesser samt kopplingar till andra processer inom och utanför avdelningen.
- Beskriv informationsflödet med berörda aktörer och kopplingar till befintligt it-stöd, samt hur informationen lagras.
- Föreslå ett nyläge där förändringar i processen eller utnyttjande av relevant it-stöd kan förenkla och effektivisera arbetet.
Resultat och leverans:
- En skriftlig rapport med en sammanfattande beskrivning av arbetet och metoder som använts.
- Beskrivning av processer och tillhörande information med processkartor.
- Förslag på nyläge med förändringar i processen samt hur relevant it-stöd kan användas för att effektivisera verksamheten.
- En muntlig redovisning och genomgång av resultatet för beställare och berörda verksamheter.
Kravspecifikation:
- Flera års erfarenhet av processkartläggning i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av liknande kartläggningar i offentlig verksamhet.
- Kunskap om it-stöd i verksamheten.
Uppdragets genomförande, tider och omfattning:
Startdatum: 2021-09-20
Slutdatum: 2021-12-15
Omfattning: Deltid, Uppskattat till ca 50 timmars arbete.
Möjlighet till förlängning finns: JA (option på förlängning)
Vänligen kontakta ansvarig på Ework för frågor gällande uppdraget
Analys
PPS
Redovisning
Avtal
Ort
Malmö , Skåne län, Sverige
Period
ASAP - Öppen