Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Beställarstöd kring teknisk strategi

IT & Telekom
Stockholms län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Har för kunds räkning ett behov av beställarstöd kring teknisk strategi.

Kunden behöver hjälp med beställarkompetens kring:
- att ta fram tekniska riktlinjer
- skalbar arkitektur
- hantering av historik, arkivering, automatiserad loggning
- hantering av stora datalager
- analys av befintlig kravbild och hur den mappar mot önskad/tänkt målbild

Troligen en informationsarkitekt med god kunskap om teknik.
Uppdraget utförs i Stockholm
Start asap pågår året ut
Analys
Krav
strategi
Ort
Stockholm, Stockholms län, Sverige
Period
ASAP - 2015-12-31