Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Beställarstöd kring teknisk strategi

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Har för kunds räkning ett behov av beställarstöd kring teknisk strategi.

Kunden behöver hjälp med beställarkompetens kring:
- att ta fram tekniska riktlinjer
- skalbar arkitektur
- hantering av historik, arkivering, automatiserad loggning
- hantering av stora datalager
- analys av befintlig kravbild och hur den mappar mot önskad/tänkt målbild

Troligen en informationsarkitekt med god kunskap om teknik.
Uppdraget utförs i Stockholm
Start asap pågår året ut
Analys
Krav
strategi
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - 31/12/2015