Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Teknisk Configuration Manager

Stockholms län
This gig is no longer available.

Roll: Teknisk Teknisk Configuration Manager
Kompetensnivå: 4
Geografisk placering: Stockholm
Säkerhetsklassat uppdrag: Ja
Uppdragets start: 2014-03-31
Uppdragets slut: 2014-12-31

Uppdraget innefattar anpassning/effektivisering av kundens nuvarande byggmiljö bestående av Maven 3, Jenkins och Nexus och dess kopplingar till Atlassian produkter (Jira, Stash). Anpassning av byggscript och konfigurering av miljö.

Ska-krav

Uppfylla kraven för minst kompetensnivå
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska uppfylla kraven för minst kompetensnivå 4.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Continuous Integration
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre (3) års erfarenhet av teknisk konfiguration och administration av komplexa CI-verktyg varav minst ett (1) års erfarenhet under de senaste tre åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Byggverktyg
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre (3) års erfarenhet av verktygen Maven2/Maven3 och Jenkins/Hudson varav ett (1) års erfarenhet under de senaste två åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kravet uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Linux/Unix
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att paketera och leverera kod på Unix/Linux miljöer, varav ett (1) års erfarenhet under de senaste tre åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur erfarenheter för den konsulten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader): U

trycka sig väl i tal och skrift på svenska
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha lätt för att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Bör-krav

Puppet
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst ett (1) års sammanhängande erfarenhet av systemkonfiguration via Puppet under de tre senaste åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Atlassian
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst tre (3) års erfarenhet av verktygen i Atlassian suiten (Jira, Stash) varav ett (1) års erfarenhet under de senaste två åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Ledning
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst ett (1) års sammanhängande erfarenhet av att leda tekniska aktiviteter, t ex i roller som teamleader eller teknisk koordinator under de fem senaste åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls: Ja Nej

Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Behöver förslag med ifyllda skall och börkrav samt CV och prisförslag senast 19/3.

Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
31/03/2014 - Open