Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Teknisk projektledare

Uppsala län
This gig is no longer available.

För ramavtalskund i Uppsala letar vi efter en teknisk PL, nivå 4.
Uppdraget är på plats i Uppsala, start 7/4 t.o.m. 31/12 med option på 12 mån förlängning:

Vi söker en mycket erfaren, målinriktad, uthållig och stabil teknisk projektledare som med stort ledarskap kan få med sig hela projektgruppen och på ett strukturerat sätt arbeta för att ro projektet i hamn inom de tids-, kvalitets- och kostnadsramar som finns. Viktigt är också att projektledaren är en god kommunikatör och fungerar bra som länken mellan projektgrupp, styrgrupp och andra intressenter.

Projektledaren kommer att gå in i ett för projektet känsligt skede där den första uppgiften blir att sätta sig in i pågående projekt och utifrån befintliga förutsättningar skapa struktur och kontroll. Ett viktigt delmål är att skapa kunskap och förutsättningar för en kontrollerad fortsättning, för att med uppnådda mål kunna avsluta projektet. I uppdraget ingår också att lämna över projektets resultat till förvaltning.

Location
Uppsala, Uppsala län, Sweden
Duration
07/04/2014 - 31/12/2014