Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Javautvecklare

Stockholms län
This gig is no longer available.


Söker en javautvecklare för ramavtalskund. Behöver ditt förslag senast fredag 7/3. För att vi ska kunna om din konsult passar måste man fylla i skall och börkraven nedan, annars kommer vi inte att titta på kandidaten.
Skicka även med prisförslag och CV i wordformat.

Uppdragets start: 2014-03-31
Uppdragets slut: 2014-12-31
Ort: Stockholm

Uppfylla kraven för minst kompetensnivå 4
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska uppfylla kraven för minst kompetensnivå 4.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Erfarenhet av Javautveckling
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av Java-programmering, varav ett års erfarenhet är inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kravet uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Erfarenhet av Maven
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av Maven, varav ett års erfarenhet är inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Erfarenhet av utveckling i system med relationsdatabas och informationshantering via SQL
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av system baserade på någon relationsdatabas och informationshantering via SQL, varav ett års erfarenhet är inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kravet uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Linux/Unix miljö
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av Linux/Unix miljöer (filsystemets uppbyggnad, kunna enklare kommandon som t ex att ändra rättigheter samt enklare kommandon för att läsa, söka och navigera i CLI) , varav ett års erfarenhet är inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Erfarenhet av JUnit/TestNG
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av testramverk såsom JUnit eller TestNG, varav ett års erfarenhet är inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Vara certifierad Javautvecklare
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska vara certifierad Javautvecklare enligt nivå Java programmer(Oracle).

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheter förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Bör-krav

Testautomatisering
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst två års praktisk erfarenhet av testautomatisering av system inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Prestandatest
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst två års praktisk erfarenhet av prestandatest av system inom de senaste 5 åren. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


System- och Integrationstest
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst två års praktisk erfarenhet av att genomföra system- och integrationstest av applikationer. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):


Protokoll
Den resurs som leverantören ställer till Kundens förfogande bör ha minst två års praktisk erfarenhet av protokollen; TCP/IP, HTTP, SOAP, RMI. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult.

Ange om kraven uppfylls:
Ja
Nej


Beskriv hur bör-kravet har uppfyllts och hur erfarenheten förvärvats (kort beskrivning maximalt 20 rader):

Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
31/03/2014 - 31/12/2014