Säkerhetskonsult

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Kundens nuvarande säkerhetsanalys enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), omfattar indirekta stödfunktioner för säkerhetsskyddad verksamhet. I detta lyfts kundens IT-verksamhet och system. Kunden planerar inför ny säkerhetsskyddslagstiftning att genomföra en genomlysning av IT-miljö och system i syfte att säkerställa uppfyllelse av de nya regulatoriska kraven. Kunden planerar och leder arbetet. Leverantören ska bistå i och komma med förslag till förbättringar av uppdragsplaneringen. I arbetet behöver kunden kvalificerade konsulter för insamling, inventering, analys, förslag till åtgärder och införandeplan.

Roll
Säkerhetsskyddsexpert, IT-säkerhetsexpert, Jurist med säkerhetsskyddsexpertis, Senior IT-säkerhetskonsult med inriktning mot fysisk säkerhet, Senior IT-säkerhetskonsult, Säkerhetskonsult
Analys
Krav
Säkerhet
 Stockholm, Stockholms län
Duration
15/09/2019 - Open