Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Scrum Master SAFe

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Scrum master
Ansvarar för att teamet genomför dagliga effektiva stå-upp-möten samt att demo och retrospektiv
genomförs vid varje sprintavslut. Förväntas använda ett situationsanpassat ledarskap utifrån teamets
och projektets behov. Vi uppskattar att behovet av denna roll är 100% under uppdragstiden.
Scrum mastern kommer ha en central roll och ansvarar för att hela utvecklingsteamet fungerar och är produktivt, särskilt då projektet bedrivs från olika orter. Inledningsviskommer projektet förmodligen bestå av ett team men kan förändras under projektets tid. Scrummastern ska säkerställa att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Scrum mastern ansvarar för att teamet arbetar med estimat samt ansvarar för uppföljning, rapporteringav progress, eventuella avvikelser och säkerställer att teamet arbetar med ständiga förbättringar.

Scrum mastern förväntas använda ett situationsanpassat ledarskap utifrån teamets och projektets behov. Scrum mastern kommer till skillnad från resten av Resursteamet ha placeringsort Solna med resor till Malmö.

Krav
Ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt.
Säkerställer att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.
Ansvarar för att teamet arbetar med estimat samt ansvarar för uppföljning, rapportering av
progress, eventuella avvikelser. Säkerställer att teamet arbetar med ständiga förbättringar.

Minst 4 år praktisk erfarenhet: Scrum master
Minst 2 år praktisk erfarenhet: Projekt med beroenden till andra agila team.
Minst 1 år praktisk erfarenhet: Jira eller likvärdigt verktyg
Minst 1 år praktisk erfarenhet: SAFe
Minst 1 år praktiskt erfarenhet: Tech lead
Scrum
jira
Krav
Ledarskap
Scrum master
Ledning
Rapportering
SAFe
Agile
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
12/08/2019 - 12/08/2020