Västra Götalands län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
1.Uppdragsbeskrivning

I rollen som lösningsarkitekt är konsultrollen att vara lösningsansvarig samt rådgivare i olika uppdrag och utvecklingsprojekt, tex upphandling av nya IT-system. Du kommer tillhöra en enhet med olika arkitektroller och som fungerar som stöd till projekt/uppdrag och där ditt fokus kommer vara på lösningsarkitektur.
Uppgiften blir att i samarbete med beställande organisationer och övriga arkitekter ta fram och upprätthålla nuläge och målbild över delar av vår lösningsarkitektur.

Som lösningsarkitekt arbetar du med framtagning av lösningsförslag, övergripande systemdesign, integrationer samt säkerställer att framtagna IT-lösningar leder mot framtagna målbilder.

Du deltar även i arbete kring gemensamma frågeställningar rörande arkitekturområde såsom granska lösningsförslag, ta fram målarkitekturer samt stödja framtagande av arkitekturprinciper och anvisningar för staden.
Rollen som lösningsarkitekt innebär också att du bland annat arbetar med att:
agera som ansvarig lösningsarkitekt i uppdrag och utvecklingsprojekt, primärt i de inledande faserna med förstudier och därefter utformning och fastställande av lösningsförslag
kartlägga och planera utveckling av IT-lösningar utifrån verksamhetens behov
översätta verksamhetens behov till en realiserbar lösningsarkitektur med långsiktig förvaltningsbarhet
ta fram och beskriva målbilder för arkitekturen och komponenterna inom olika utsedda områden
kommunicera och förmedla en översikt av lösningsarkitekturen till andra relevanta roller, projekt och förvaltningen
stötta och vägleda olika uppdrag och utvecklingsprojekt
säkerställa att lösningsförslag följer gällande principer och anvisningar
bistå med expertis vid upphandlingar av IT-lösningar
samverka med övriga arkitekter i befintliga närverk och forum
27 January 2020
Göteborg, Västra Götalands län, Sweden
ASAP - Open
IT & Telecom

Skills

Upphandling Lösningsarkitekt Förstudier