Stockholms län
Finance & Insurance
This gig is no longer available.
ITC Network söker en erfaren Ekonom till Upplands Väsby kommun

Benämning på uppdrag:
Stöd i processer inom gränsdragningar, arbetsfördelning, samarbete/samverkan och automatisering/digitalisering.

Roll:
Senior ekonom

Bakgrund:
Vi är 10 controllers som arbetar med planering och uppföljning mot alla nämnder. Organisatoriskt tillhör vi Controllerenheten som i sin tur ingår i avdelning Ekonomi & Kvalité. Avdelningen Ekonomi & Kvalité består förutom Controllerenheten av Redovisningsenhet, Upphandlingsenhet och Ledningsenhet.

Beskrivning av nuläge:
Utmaningen för oss är att vi ska bli färre. Därför behöver vi fokusera på grunduppdraget och hitta ett effektivare arbetssätt. Viktigt att vi arbetar med att göra rätt saker på rätt sätt samt prioritera bort saker som inte ger mervärde.
Vi har påbörjat förändringsarbete och behöver stöd i den processen.

Uppdragsbeskrivning och leveransinnehåll:
Konsulten uppdrag innebär:
  • att se över uppföljningsprocessen utifrån grunduppdrag, fokus på Omsorgsnämnden och Socialnämnden (gränsdragning controller/verksamheten/redovisning).
  • att bidra med synpunkter för eventuella förbättringar/effektiviseringar när det gäller nytt arbetssätt, samarbete/samverkan och eventuell möjlighet till automatisering/digitalisering.
SKA- och BÖR-krav: Konsultens erfarenhet:
Konsultens ska ha genomfört liknande uppdrag som beskrivs i uppdragsbeskrivningen och ska kunna visa upp nedanstående erfarenhet och personliga egenskaper.
  • Konsulten SKA ha Civilekonomexamen och flera års erfarenhet.
  • Konsulten SKA ha erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete.
  • Konsulten BÖR ha kommunal erfarenhet (meriterande).

Referenser:
Konsulten SKA lämna en (1) referens från ett liknande uppdrag som utförts de senaste åren där det framgår följande.
Uppdragsgivare samt kontaktuppgifter till referent
Beskrivning av uppdrag (tidsperiod, arbetsuppgifter, leverans).

Personliga egenskaper:
Lyhörd, Driven, Orädd, Analytisk, Nytänkande, Pedagogisk, Positiv.
Ovanstående erfarenheter och egenskaper ska framgå i CV samt kunna verifieras av referenser.

Urval:
Val av konsult kommer ske utifrån uppfyllda SKA-krav samt en sammanvägd bedömning av erfarenhet, personliga egenskaper, pris och tillgänglighet. Detta verifieras genom intervju och/eller referenstagning och/eller genomgång av CV.

Period:
Uppdraget väntas pågå från 2019-05-02 till 2019-06-14.

Omfattning:
Uppskattad omfattning på detta uppdrag är ca: 200 timmar.

Svar med välskriven CV och timpris till ITC Network ASAP.
ITC presenterar kandidater löpande till kund.
Ange önskat timarvode i anbudet, uppfyllnad av SKA- och BÖR-krav beskrivs i CV.

ITC Network är sedan maj 2016 ramavtalsleverantör till Upplands Väsby kommun och Väsbyhem.
17 April 2019
Upplands Väsby, Stockholms län, Sweden
02/05/2019 - 14/06/2019
Finance & Insurance

Skills

Förändringsarbete Krav PPS Redovisning Upphandling Ekonomi Avtal Ledning Digitalisering