Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
ITC Network söker en IT-arkitekt till Solna stad

Benämning på uppdrag:
IT-arkitekt Digitalisering och IT.

Roll:
IT-arkitekt för att stötta upp arkitektfunktionen inom Solna stads IT-organisation, Digitalisering och IT, under nyrekrytering samt utökat behov under uppstart och genomförande av ett flertal digitaliseringsprojekt.

Bakgrund:
Digitalisering och IT är en beställarorganisation organisatoriskt placerad under Stadsledningsförvaltningen. Den består av CIO/IT-chef, IT-arkitekt, objektansvariga, lösningsarkitekt, informationssäkerhet, centrala systemförvaltare, projektledare och lokalt IT-stöd inom förvaltningarnas verksamhetsorganisation.
Digitalisering och IT bedriver digitaliserings- och IT-projekt på tvärs i staden. Samtidigt som stort fokus har varit på upphandling och införande av nya IT-tjänsteleverantörer och att sätta processer och strukturer för den nya leveransen har staden startat upp ett större digitaliseringsinitiativ med flera projekt.

Nuläge:
Behovet av IT-arkitekturstöd är stort både för att stötta verksamheten i behovsformulering och kravställning inom digitalisering, formulera och utvärdera lösningsalternativ samt ta fram målbilder för IT-arkitektur som hänger ihop med helheten och stadens övergripande mål.
Pågående projekt är utöver införande av ny IT-tjänsteleverans, bl a ny webb, e-tjänsteplattform, integrationsstrategi med eventuellt efterföljande införande av plattform, upphandlingar och införande av nytt verksamhetsstöd inom skola, teknisk förvaltning och miljö- och byggnadsförvaltning samt pågående arbeten inom digitalisering hos omvårdnadsförvaltningen.

Uppdragsbeskrivning:
IT-arkitekten kommer att stötta upp arkitektfunktionen inom Digitalisering och IT under nyrekrytering samt utökat behov under uppstart och genomförande av ovan nämnda digitaliseringsprojekt.

Uppdragets leveransinnehåll:
 • Vara rådgivare åt verksamhet och projektledare kring IT-arkitektur i digitaliseringsprojekt och även i enskilda frågeställningar samt dokumentera och presentera lösningsalternativ.
 • Tillsammans med verksamheten ta fram och bedöma kravunderlag i digitaliseringsprojekt.
 • Utvärdera lösningsalternativ i digitaliseringsprojekt och presentera dokumenterad rekommendation.
 • Genomföra och dokumentera mindre analyser och utvärderingar i frågor som rör IT-arkitektur.
 • Vara stöd och bollplank till stadens infrastrukturarkitekt även kunna stötta i IT-säkerhetsfrågor.
 • Vidareutveckla stadens övergripande arkitektur i samarbete med verksamhetsutvecklare.
 • Rapportera till stadens CIO/IT-chef och ge fortlöpande status samt avstämningar mot stadens och enhetens mål och uppdrag.

KVALIFICERING OCH UTVÄRDERING
Samtliga SKA-krav ska uppfyllas. Följande delar kommer att kontrolleras för SKA-krav samt innehåller varje del vissa kriterium som kommer att utvärderas för det fall ska-krav bedöms uppfyllas:
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av att ha arbetat inom minst två digitaliseringsprojekt i rollen som ansvarig IT-arkitekt. Det är meriterande om konsulten har arbetat inom fler digitaliseringsprojekt i samma roll. Det är vidare meriterande om rollen som IT-arkitekt i dessa projekt har inneburit användning av konsultens erfarenheter inom både verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur och frågor som rör systemintegration.
 • Konsulten SKA ha god kännedom om modeller för att beskriva IT-arkitektur samt metoder för att bedriva arkitekturarbete. Det är meriterande om konsulten är certifierad inom it-arkitektur och ramverk såsom TOGAF. Det är vidare meriterande om konsulten arbetat med process- och informationsmodellering.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av samarbete med personer i både inom IT och verksamhet samt ha god samarbetsförmåga. Det är också meriterande om konsulten har arbetat med förändringsledning i en större organisation.

Kontakta ITC Network för mer detaljerad information om utvärdering och svarsmall!

REFERENSUPPDRAG
Konsulten SKA presentera minst två (2) liknande uppdrag skriftligt och i en presentation. Referensuppdragen ska beskrivas kortfattat med uppgift om:
 • Namn på uppdragsgivare
 • Benämning på uppdrag
 • Kort beskrivning av uppdraget enligt ovan
 • Beställare hos uppdragsgivare med namn, telefonnummer och e-postadress.
Referensuppdragen SKA vara avslutade eller i slutskede och ha avsett uppdrag åt två separata kunder eller arbetsgivare.

ÖVRIGA KRAV OCH EGENSKAPER
 • Konsulten SKA ha flerårig arbetslivserfarenhet och god förmåga att arbeta självständigt samt vara bekant med olika typer av projektmodeller.
 • Konsulten SKA kunna uttrycka sig väl i det svenska språket i tal och skrift och vara bekväm med att dokumentera lösningar både i övergripande och detaljerade lösningsbeskrivningar samt presentera dessa för en större grupp.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av samarbete med personer i ledande befattningar hos kund och generellt god samarbetsförmåga.
 • Konsulten SKA inneha akademisk utbildning eller annan utbildning/ arbetslivserfarenhet som beställaren sammantaget bedömer som likvärdig

Personliga egenskaper som efterfrågas är:
Eget driv, god samarbetsförmåga, målfokuserad, pedagogisk förmåga, förståelse/lyhördhet, analytisk, strukturerad, flexibel och positiv.

Utvärdering av de olika kraven viktas i %
 • REFERENSUPPDRAG (25%)
 • KOMPETENS / ERFARENHET (25%)
 • ÖVRIGA KRAV OCH EGENSKAPER (25%)
 • TILLGÄNGLIGHET (10%)
 • PRIS (15%)

HANDLINGAR SOM SKALL INGÅ I OFFERTEN
 • CV för konsulten
 • Redogörelse för hur kriterier i denna förfrågan uppfylls (kompetens/erfarenhet, övriga krav och egenskaper, referensuppdrag, tillgänglighet) med ev. hänvisning till CV där så kan vara lämpligt.
 • Referensuppdrag
 • Timpris för konsulten

URVALSMETOD
Solna stad avser att genomföra intervju med den/de konsulter som matchar bäst för uppdraget. Intervjun kommer att innebära att konsulten bedöms utifrån fastställda kriterier i förfrågan och krav på innehåll i presentation.
Intervju beräknas ta max en (1) timme och kommer preliminärt att hållas vecka 10 och/eller 11 på plats i stadshusets lokaler, Solna stad.

UPPDRAGSTID OCH OMFATTNING
Uppdraget startar 2019-03-18 eller tidigare och beräknas pågå i 8 månader till 2019-10-31, med uppehåll för sommarsemester.
Staden har möjlighet att förlänga uppdraget på oförändrade villkor.
Uppskattad omfattning av arbetstid varierar under uppdragstiden, men beräknas till att under stora delar vara ca 100% av ett heltidsuppdrag.
Arbetstiden kan alltså variera under uppdragstiden. Totalt beräknas uppdraget uppgå till ca 1000h.
Bägge parter har möjlighet att skriftligen säga upp uppdraget med en uppsägningstid om 1 månad.
Uppdraget ska utföras enligt vad som anges i uppdragsbeskrivningen

ITC Network skickar svar/offerter vidare till Solna stad löpande under annonseringstiden. Svar med välskriven Offert till ITC Network ASAP.
ITC Network är sedan september 2015 ramavtalsleverantör till Solna stad.
18 March 2019
Solna, Stockholms län, Sweden
ASAP - 31/10/2019
IT & Telecom

Skills

Analys Förändringsledning Informationssäkerhet Infrastruktur Krav Kravställning PPS Presentation Projektledare Rekrytering strategi TAL Upphandling Utbildning Svenska It-säkerhet Säkerhet Avtal Ledning Lösningsarkitekt Digitalisering IT-arkitektur