Stockholms län
Management & Strategy
This gig is no longer available.
ITC Network söker en Verksamhetskonsult (Stöd och omsorg) till Upplands Väsby kommun

Benämning på uppdrag:
Genomlysning av övergripande nivå (Väsby Stöd och Omsorg utifrån olika lagrum) med resursfördelning samt utifrån beskrivna områden.

Roll:
Verksamhets- och organisationskonsult

Bakgrund:
Områden som berörs av detta uppdrag är;
LSS (Lagen om särskilt stöd och service)
 • Bostad med särskilt service
 • Daglig Verksamhet/Tillsyn
 • Personligt Stöd
SOL (socialtjänstlagen)
 • Särskilt boende, äldre
 • Dagverksamhet, äldre
HsL (Hälso- och sjukvårdslagen)
 • Nytt organisationsupplägg pågår
Administration
 • Utvecklingsledare som arbetar för samtliga enheter
 • Bemanning för Bostad med särskild service
 • Bemanning Personligt stöd
 • Bemanning på respektive enhet för Särskilt boende
 • Arbetsledare på Daglig Verksamhet
 • Stödresurser Särskilt boende.

Beskrivning av nuläge:
Väsby Stöd och Omsorg består idag av 30 enheter och ca 450 medarbetare totalt. Vi är idag 12 chefer, 3 utvecklingsledare samt en administration.

Uppdragsbeskrivning:
Konsulten ska göra en genomlysning av övergripande nivå (Väsby Stöd och Omsorg utifrån olika lagrum) med resursfördelning.
Genomlysning av de olika områdena enligt nedan.
Genomföra intervjuer med chefer, medarbetare inom administration samt medarbetare på enheterna.

LSS – specifikt:
 • Genomlysning utifrån helhetsperspektiv kund.
 • Pedagoger ska samverka och har idag olika förutsättningar.
 • Schema för våra med arbetare med långa pass och delade turer inom Bostad med särskild service.
 • Kommande krav är Heltid som Norm.

Särskilt boende – specifikt:
 • Fokus på uppdraget bör främst ligga på stödresurserna under biträdande enhetschef.
 • Kommande krav är Heltid som Norm. USK roll, kan den göras om till en ”stöd-omsorgsroll” med andra inslag/uppdrag.
Navet – specifikt:
 • En mindre verksamhet som kommer LOV utredas under 2019. Förslag på åtgärd om beslut av LOV genomförs.
Administration – specifikt:
 • Genomlysning av hela vår administration inklusive Personligt Stöd.
Leveransinnehåll
 • Förslag på upplägg för de olika områdena enligt ovan.

SKA-krav: Konsultens erfarenhet:
Konsultens ska ha genomfört liknande uppdrag som beskrivs i uppdragsbeskrivningen och ska kunna visa upp nedanstående erfarenhet och personliga egenskaper.
 • Konsulten SKA ha dokumenterad kunskap och erfarenhet inom LSS, SOL och HsL, minst 3 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av liknande uppdrag, gärna inom offentlig sektor, minst 3 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha hög kompetens, eller mycket hög kompetens inom området enligt benämning, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha projektledarvana, minst 3 års erfarenhet.
Referenser:
Konsulten SKA lämna en (1) referens från ett liknande uppdrag som utförts de senaste åren där det framgår följande.
 • Uppdragsgivare samt kontaktuppgifter till referent
 • Beskrivning av uppdrag (tidsperiod, arbetsuppgifter, leverans).

Personliga egenskaper:
Lyhörd, Orädd, Social, Analytisk, Strukturerad, Positiv.
Ovanstående erfarenheter och egenskaper ska framgå i CV samt kunna verifieras av referenser.

Urval
Val av konsult kommer ske utifrån uppfyllda SKA-krav samt en sammanvägd bedömning av erfarenhet, personliga egenskaper, pris och tillgänglighet. Detta verifieras genom intervju och/eller referenstagning och/eller genomgång av CV.

Period
Uppdraget väntas pågå från 2019-02-01 till 2019-04-30.

Omfattning
Uppskattad omfattning på detta uppdrag är ca: 100 timmar.

Svar med välskriven CV och timpris till ITC ASAP.
ITC presenterar kandidater löpande till kund.
Ange önskat timarvode i anbudet, uppfyllnad av SKA-krav beskrivs i CV.

ITC Network är sedan maj 2016 ramavtalsleverantör till Upplands Väsby kommun och Väsbyhem.
25 January 2019
Upplands Väsby, Stockholms län, Sweden
ASAP - 30/04/2019
Management & Strategy

Skills

Sales Krav PPS Administration Avtal