ITC söker en CA Plex developer

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Vi söker för kunds räkning en CA Plex Developer nivå 3 för vår kund i Stockholm. Läs mer nedan om kundens behov samt önskat kompetenskrav på konsulten.

Uppdragsbeskrivning
CA Plex Developer

We are currently seeking a skilled CA Plex Developer with 1 to several years of experience to join our team. The ideal candidate should have a background in agile development methodologies and be able to contribute to the development and maintenance of our insurance system.

Responsibilities:
• Collaborate with our agile team to develop and enhance our insurance system
• Utilize your CA Plex expertise to design, develop, and implement software solutions
• Ensure the system meets the needs of our organization and is aligned with industry best practices
• Work closely with stakeholders to gather requirements and provide technical guidance
• Troubleshoot and resolve any issues that arise during the development process

Krav / kvalifikationskriterier
• 1 to several years of experience as a CA Plex Developer
• Proficiency in agile development methodologies
• Previous experience working with insurance, accounts receivable, or claims systems is a plus
• Strong problem-solving skills and attention to detail
• Excellent communication and teamwork abilities


Rollbeskrivning
En Systemutvecklare för kunden arbetar med att utveckla nya IT-system eller att vidareutveckla befintliga system. Rollen som Systemutvecklare ställer krav på logiskt tänkande och förmåga att förstå komplexa strukturer.

Erfarenhet
Nivå 3
• Kunskap – hög kompetens inom området
• Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
• Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
• Självständighet – kan arbeta självständigt

Uppdragets omfattning
Period: 8 Aug 2024 - 30 Jun 2025
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm (60% distans)
Handlingar som skall ingå vid svar på förfrågan och som kommer vara en del i urvalsprocessen:
• CV (i Word) för konsulten med synbar koppling till kraven för detta uppdrag
• Svar i kravmallen (finns att ladda ner på förfråganssidan)
• Motivera hur väl konsulten matchar förfrågan och ställda krav

Övrigt:
- Ange konsultens tillgänglighet samt önskat arvode
- Kandidater kommer att presenteras löpande till kunden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
- Grundlig bakgrundskontroll kan komma att begäras av kunden och denna kostnad belastar konsultbolaget eller enmanskonsulten.
 Stockholm, Stockholms län
Period
2024-08-05 - 2025-06-30