ITC söker en Compliance Officer AML

Finance & Insurance
This assignment is no longer available.
Vi söker för kunds räkning en Compliance Officer AML. Läs mer nedan om kundens behov samt önskat kompetenskrav på konsulten.


Uppdragsbeskrivning

Utförande av arbete sker inom Compliancesektionen. Uppdraget har särskilt fokus på penningtvättsområdet och finansiella sanktioner. Detta innefattar granskningar, upprättande och genomförande av rapportering, utbildning, konsekvensanalyser, riskbedömningar, årsplan, samt råd och stöd inom området.

Konsulten kommer att utföra arbete för samt rapportera till chef Compliancesektionen samt tf centralt funktionsansvarig penningtvätt.


Kompetensnivå: Lägst nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor


Period: 240502 – 250331
Omfattning: Upp till 100 %
Plats: Kundens kontor i Stockholm.


Handlingar som skall ingå vid svar på förfrågan och som kommer vara en del i urvalsprocessen:
• CV (i Word) för konsulten med synbar koppling till kraven för detta uppdrag
• Svar i kravmallen (finns att ladda ner på förfråganssidan)
• Motivera hur väl konsulten matchar förfrågan och ställda krav


Övrigt:

- Ange konsultens tillgänglighet samt önskat arvode
- Kandidater kommer att presenteras löpande till kunden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
- Grundlig bakgrundskontroll kan komma att begäras av kunden och denna kostnad belastar konsultbolaget eller enmanskonsulten.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
02/05/2024 - 31/03/2025