ITC söker en Compliance Officer

Finance & Insurance
This assignment is no longer available.
Vi söker för kunds räkning en Compliance Officer Läs mer nedan om kundens behov samt önskat kompetenskrav på konsulten.


Uppdragsbeskrivning

Utförande av Compliancefunktionens arbetsuppgifter under upp till ett års tid (föräldravikariat). Tjänsten innefattar ansvar för två företag i bolagsgruppen. I tjänsten ingår att:

• övervaka, kontrollera, följa upp och utvärdera regelefterlevnaden i den första ansvarslinjen
• identifiera och bedöma risker för bristande regelefterlevnad av de regler som omfattas av Compliancefunktionens ansvarsområde
• upprätta en riskbaserad complianceplan som beskriver planerade aktiviteter kommande åren
• upprätta rapporter om regelefterlevnaden, aktiviteter och annat inom funktionens område till ledningsgrupp, vd och styrelse, samt
• samarbeta och bidra i tvärfunktionell koordinering med övriga Compliancefunktioner i bolagsgruppen.


I tjänsten ingår även löpande arbetsuppgifter, såsom att:
• bevaka regelförändringar och ny praxis i näringsrättsliga regler, samt bedöma konsekvenserna av dess förändringar
• ev. informera och utbilda berörd personal
• ge råd i processer för att godkänna nya produkter och tjänster
• ge råd kring hantering av intressekonflikter samt bistå administrativt vid genomförandet av en årlig kartläggning av intressekonflikter
• ge råd i revidering kring interna regelverk
• ge råd till verksamheten i frågeställningar rörande efterlevnad, samt
• bistå i att administrera funktionens åtaganden i övrigt.


Konsulten kommer att utföra arbete för, samt rapportera till, Compliance officer och Chef Compliancesektionen. Utsedd Compliance officer ska delges all dokumentation som upprättas under uppdraget.


Omfattningen utgör heltidsarbete upp till ett år med start snarast till februari 2025.

Lägst nivå 4
- Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
- Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
- Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
- Självständighet – mycket stor


Period: Snarast – 250228
Omfattning: Upp till 100 %
Plats: Kundens kontor i Stockholm.


Handlingar som skall ingå vid svar på förfrågan och som kommer vara en del i urvalsprocessen:
• CV (i Word) för konsulten med synbar koppling till kraven för detta uppdrag
• Svar i kravmallen (finns att ladda ner på förfråganssidan)
• Motivera hur väl konsulten matchar förfrågan och ställda krav


Övrigt:

- Ange konsultens tillgänglighet samt önskat arvode
- Kandidater kommer att presenteras löpande till kunden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
- Grundlig bakgrundskontroll kan komma att begäras av kunden och denna kostnad belastar konsultbolaget eller enmanskonsulten.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
02/05/2024 - 28/02/2025