ITC söker en Supporttekniker till Strängnäs kommun

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Benämning på uppdrag:
Supporttekniker first-line.

Roll:
Supporttekniker

Bakgrund:
IT-enheten på Strängnäs kommun har behov av att förstärka IT-supporten under en period och söker därför en (1) konsult till 1:a linjen.

Uppdragsbeskrivning och leveransinnehåll:
Uppdraget avser att hjälpa kommunens medarbetare med IT-support. Konsulten i fråga ska vara självgående och kunna bistå med vanligt förekommande arbetsuppgifter hos beställarens 1:a linje. Uppdraget utförs på plats.

Följande arbetsuppgifter ingår bl.a. i uppdraget:
• Är första kontakt för interna problem relaterade till IT
• Installerar och levererar telefoner, datorer och plattor
• Svarar och löser ärenden som kommer in via ärendehanteringssystemet Easit
• Felsöka hård och mjukvara
• Dokumentation
• Svara i supporttelefonen


SKA-krav:

Referensuppdrag:
Som särskilt bevis för att erbjuden konsult har kunskap och erfarenhet rörande uppdrag liknande det aktuella SKA leverantören redovisa minst ett (1) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.
Referensuppdrags omfattning ska vara minst 100 timmar.
Referensuppdragen ska vara utförda under de senaste tre (3) åren.

Referensuppdragen ska beskrivas kortfattat med uppgift om:
• Namn på uppdragsgivare
• Kort beskrivning av referensuppdraget (inklusive omfattning och tidpunkt)
• Beställare hos uppdragsgivare med namn, telefonnummer och e-postadress.

Övriga SKA-krav:
• Konsulten SKA ha minst ett (1) års erfarenhet avseende liknande uppdrag i närtid.
• Konsulten SKA ha god organisationsförmåga och vara noggrann.

Urval:
Val av konsult kommer ske utifrån uppfyllda SKA-krav samt en sammanvägd bedömning av erfarenhet, personliga egenskaper, pris och tillgänglighet. Detta verifieras genom intervju och/eller referenstagning och/eller genomgång av CV.
Planerad tidpunkt för intervjuer, 2023-03-28 – 2023-03-31, eller närliggande datum.

Uppdragstid:
Uppdraget startar 2023-04-19 och pågår tom 2023-09-30 med möjlighet till förlängning med maximalt ett (1) år, upp till sex (6) månader åt gången.
Vissa delar av uppdraget måste utföras på plats i Strängnäs, men överenskommelse kan också träffas med beställaren om att arbete kan utföras på annan plats.

Omfattning:
Omfattningen uppskattas till 100 %.
Uppdraget ska utföras enligt vad som anges i uppdragsbeskrivningen

• Svara med svensk CV (Word-format) som matchar kravbild samt ifylld matchningsmall, ASAP.

ITC Network är sedan juli 2017 ramavtalsleverantör till Strängnäs kommun (inkl. SBAB och SFAB).
 Strängnäs
Duration
19/04/2023 - 30/09/2023