Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

ITC söker en Projektledare (e-tjänster) till Sigtuna kommun

IT & Telecom
This gig is no longer available.
Benämning på uppdrag:
E-tjänster inom bygglovsområdet.

Roll:
Projektledare (e-tjänster).

Bakgrund:
Kommunen har en projektplan för att genomföra projekt för att införa e-tjänster inom bygglovsområdet. En verksamhetsutvecklare kommer hålla i utvecklingsarbetet framöver, men denna tillträder tjänsten 1/8 först och det finns ett skarpt leverans-datum som är 31/12 2022.

Uppdragsbeskrivning:
Sigtuna kommun söker en projektledare som ska driva projekt för att etablera teknisk lösning för tvåvägskommunikation mellan invånare och bygglovsenheten samt påbörja utveckling av 1-2 faktiska tjänster på denna plattform.
Tekniklösning är vald.

Kompetenskrav på konsult

BÖR- och SKA-krav: Konsultens erfarenhet:
• Konsulten SKA ha erfarenhet av projektledning med digitalt innehåll.

• Konsulten BÖR ha kunskap och erfarenhet av olika tekniska lösningar inom området.
• Konsulten BÖR ha erfarenhet av att verka i kommunal kontext.
• Konsulten BÖR ha erfarenhet av myndighetsutövning.


Referenser:
Konsulten SKA lämna en (1) referens från ett liknande uppdrag som detta som är utfört de senaste åren där det framgår följande.
• Uppdragsgivare samt kontaktuppgifter till referent
• Beskrivning av uppdrag (tidsperiod, arbetsuppgifter, leverans).


Konsultens personliga egenskaper:
Behöver kunna vara effektiv i en miljö som är relativt omogen kopplat till projektledning och utveckling av detta slag - flexibel, lyhörd, kommunikativ i kombination med målfokuset.

Period:
Uppdraget startar 2022-08-01 och pågår till 2022-10-31, med option på förlängning.

Omfattning:
Uppskattad omfattning på uppdraget är 50% av en heltid.
Uppdraget ska utföras enligt vad som anges i uppdragsbeskrivningen.
Uppdraget genomförs på plats hos Sigtuna kommun i Märsta men även på distans.

• Svara med en välskriven CV som matchar kravbild och svara på de olika BÖR- och SKA-kraven, lägg in din kandidat i ITC Portal ASAP
• ITC presenterar kandidater löpande och återkopplar till dig om vi offererar din konsult för uppdraget.

ITC Network är sedan juni 2020 ramavtalsleverantör till Sigtuna kommun.
Location
Stockholm, Sweden
Duration
01/08/2022 - 31/10/2022