ITC söker en Säkerhetskonsult (sårbarhetsskanning) till Telge AB

Legal & Procurement
Stockholms län
This gig is no longer available.
ITC söker en Säkerhetskonsult (sårbarhetsskanning) till Telge AB

Benämning på uppdrag:

Sårbarhetsskanning Södertälje Kommunkoncern.

Roll:
Säkerhetskonsult

Bakgrund:
Telge AB och Södertälje kommun har inom ramen för sin Årskontrollplan avseende IT/Informationssäkerhet avsikten att genomföra extern sårbarhetsskanning av de nät som exponeras mot internet.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär att göra extern sårbarhetsskanning av 6st /24 och 4st /32 nät avseende Södertälje Kommunkoncern.
Då kommunen inte har något eget verktyg för att genomföra skanningen, önskar vi att ändamålsenligt verktyg för genomförandet av extern sårbarhetsskanning tillhandahålls av konsulten.

Leveransinnehåll:
Resultatet ska sammanställas i en rapport med eventuella upptäckter och presenteras för kunden.


Kompetenskrav på konsult

Efterfrågad kompetensnivå: 4-5
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.

SKA-krav: (kraven måste uppfyllas)
  • Konsulten SKA ha minst 3 års erfarenhet av arbete med tekniska sårbarheter inom IT
  • Konsulten SKA ha mycket goda kunskaper inom ISO270XX
  • Konsulten SKA ha dokumenterad erfarenhet av tidigare sårbarhetsanalysarbete


Referensuppdrag:
Konsulten SKA lämna två (2) referensuppdrag på liknande från uppdrag utförda de senaste åren där det framgår följande:
  • Uppdragsgivare samt kontaktuppgifter till referent (om möjligt att delge)
  • Beskrivning av uppdrag (tidsperiod, arbetsuppgifter, leverans).

Uppdragstid och omfattning:
Uppdraget startar 2021-11-01 till och med 2021-11-19.
Omfattningen av uppdraget uppskattas till 25 % av en heltid.
Uppdraget ska utföras enligt vad som anges i uppdragsbeskrivningen.


Handlingar som skall ingå vid svar av denna förfrågan
  • CV för konsulten
  • Svar på SKA-krav
  • Referensuppdrag (2st)
  • Timpris

Svara med en välskriven CV (word-format) som matchar kravbild samt svar på SKA-kraven.

ITC Network är sedan april 2020 ramavtalsleverantör till Telge AB.
Säkerhet
Analys
Informationssäkerhet
PPS
Avtal
Ledning
ISO270XX
sårbarhetsanalys
Location
Södertälje, Stockholms län, Sweden
Duration
01/11/2021 - 19/11/2021