Stockholms län
Building & Construction
This gig is no longer available.
ITC söker två Fastighetsingenjörer/-tekniker till Stockholms Hamnar

Benämning på uppdrag:
Fastighetsdrift och underhåll.

Roll:
Fastighetsingenjör / -tekniker

Stockholms Hamnar:
Stockholms Hamnar (SH) erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och
service – där säkerhet och miljö är i fokus.
Det här gör Stockholms Hamnar genom att:
 • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
 • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
 • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • vara en effektiv och lönsam partner.

Bakgrund:
Vi söker två fastighetsingenjör/-tekniker till vår enhet ”Fastighetsdrift och underhåll” på Stockholms Hamn som ska vara ansvariga mot:
 • SH egna driftorganisation
 • Hyresgäster och brukare
 • Leverantörer.

Uppdragsbeskrivning och leveransinnehåll:
Fastighetsingenjören/-teknikern ska vara en teknisk generalist som har driftansvar och tekniskt kundansvar för sina fastigheter, både operativt och ekonomiskt. Ansvarara för den vardagliga kundkontakten och är Stockholms Hamnars representant på plats i fastigheten.
Kommer ha befogenhet att utföra åtgärder inom fastställd budget.


Kompetenskrav på konsult:
SKA- och BÖR-krav:
 • Konsulten SKA ha en relevant utbildning som Fastighetsingenjör eller motsvarande kompetens.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av fastighetstekniska system och dess samverkan samt hur de driftoptimeras.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet inom styr- och övervakningssystem.
 • Konsulten BÖR ha grundläggande kunskap om fastighetsekonomi.
 • Konsulten BÖR ha kompetens och erfarenhet av kommersiell förvaltning/drift, energieffektivisering (meriterande).
 • Konsulten BÖR ha erfarenhet av Faciliate-förvaltningssystem, Citec-överordnat styr och regler, Begränsad El-behörighet, Fastighetsjuridik, Entreprenadjuridik (meriterande).
 • Konsulten BÖR ha kunskap om energianvändning, underhåll och investeringar i ett livscykelperspektiv (meriterande).

Personliga egenskaper:
Självgående, Serviceinriktad, Omdöme, Strukturerad, Problemlösande förmåga samt bra förmåga att kommunicera både internt och externt.


Handlingar som skall ingå vid svar av denna förfrågan:
 • CV för konsult
 • Svar på SKA- och BÖR-krav
 • Timpris

Uppdragstid och omfattning:
Uppdraget startar omgående och pågår till 2021-04-30.
Omfattningen på uppdraget är 100% av en heltid.
 • Svara med en välskriven CV som matchar kravbild och svara på de olika SKA- och BÖR-kraven ASAP.
 • ITC presenterar kandidater löpande och återkopplar till dig om vi offererar din konsult för uppdraget.
ITC Network är sedan maj 2020 ramavtalsleverantör till Stockholms Hamnar.
03 March 2021
Stockholm, Stockholms län, Sweden
01/03/2021 - 30/04/2021
Building & Construction

Skills

Infrastruktur Ekonomi Drift Säkerhet Avtal Fastighet Ingenjör