Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
ITC söker enSystemtekniker med inriktning applikationsdrift.

Roll:
Systemtekniker med inriktning applikationsdrift

Beskrivning av myndigheten:
Det övergripande målet för kunden är att skapa förutsättningar för att uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden.

Beskrivning av nuläge:
IT-miljön är till största del Microsoft-baserad med den senaste tekniken.
Det är fokus och krav på mycket hög säkerhet på kundens IT-miljö. Support ges till användarna som befinner sig i dess lokaler, i hemmet och på resa. IT-avdelningen består av ca 75 anställda och ca 50 konsulter.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget omfattar i huvudsak drift, felsökning, felavhjälpning, övervakning, dokumentation och uppgraderingar av system hos kunden. Det gäller även egenutvecklade system.
Det kan även förekomma deltagande i projektarbete.
Konsulten kommer att ingå i en grupp som tillsammans svarar för kundens samlade applikationsdrift. Konsulten ska ha lätt för att förstå och förklara olika tekniska komponenter i dialogen med tekniker och medlemmar i olika projekt, men måste även vara vana att arbeta självständigt.
Konsulten behöver ha vana och god förmåga att dokumentera genomförda förändringar och framtagna slutsatser efter t.ex. felsökning/granskning. Miljön ligger i teknisk framkant och säkerhetstänket är väl utvecklat.
Konsultuppdraget kommer att bedrivas i Stockholm. Konsulten kommer att arbeta i ett kontorslandskap.

Kompetensnivå:
Konsulten SKA ha kompetensnivå 4 (eller högre) som Systemtekniker med inriktning applikationsdrift enligt ramavtalets definitioner av kompetensnivåer det vill säga minst ha:
 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
 • Självständighet – mycket stor.

Säkerhetsklassning:
Uppdraget är säkerhetsklassat (klass 2), det innebär att kunden kommer att genomföra en registerkontroll av konsulten.

SKA- och BÖR-krav: Konsultens erfarenhet:
Konsultens ska ha genomfört liknande uppdrag som beskrivs i uppdragsbeskrivningen och ska kunna visa upp nedanstående erfarenhet och personliga egenskaper.
 • Konsulten SKA ha hög kompetens och arbetslivserfarenhet av driftsättning i servermiljö, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av drift och underhåll av Microsoft Windows Server 2012 och senare versioner, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av drift och underhåll av Microsoft Active Directory, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av MS SQL 2012 eller senare, minst 4 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av drift och underhåll av Microsoft SharePoint 2016 eller senare versioner, minst 3 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha grundläggande nätverkskunskaper t.ex. brandväggar och routing, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten SKA ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av drift och underhåll av EPI-server, minst 2 års erfarenehet.
 • Konsulten SKA ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av att dokumentera sitt arbete på svenska.
 • Konsulten SKA ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med andra personer. Konsulten ska också ha god samarbetsförmåga, känsla för service samt förmåga att arbeta i och anpassa sig till en grupp.
 • Konsulten BÖR ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av Biztalk, minst 5 års erfarenhet.
 • Konsulten BÖR ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av drift och underhåll av IP-baserade KVM-ösningen AdderLink Infinity och att lösningen omfattar över 50 stycken enheter, minst 3 års erfarenhet.
 • Konsulten BÖR ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av Windows Powershell, minst 3 års erfarenhet.
21 October 2019
Stockholm, Stockholms län, Sweden
02/12/2019 - 31/12/2021
IT & Telecom

Skills

Drift SQL Active Directory Biztalk Engelska Management Microsoft Microsoft Sharepoint Mobile Nätverk SharePoint Windows Windows Server Svenska Ms sql Routing Säkerhet Dokumentation Avtal Ledning