Testare

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Uppdragsbeskrivning
 
Kunden har behov av en Testare med utvecklarinriktning och söker en (1) konsult för att resurs förstärka myndighetens befintliga utvecklingsteam.
 
Kunden ansvarar för infrastruktur och tjänster som ska användas av många olika offentliga aktörer. Och söker en (1) konsult som ska förstärka inom IT-avdelningen och ingå i ett av våra utvecklingsteam.
 
I första hand är det till det befintliga utvecklingsteamet för Digital Post som förstärkningen är aktuell. Teamet jobbar framförallt med att ta fram och lansera Min Myndighetspost 2(MiMy2).
Kunden har även ett flertal andra tjänster (e-Delivery, Single Digital Gateway, Digital Identitet och SDK etc.) med tillhörande utvecklingsteam som på sikt kan behöva förstärkas inom test beroende på hur prioritering sker mellan olika behov.
 
Kunden söker en testare som är van att skriva kod. Fokus för konsulten kommer att vara att skapa automatiserade tester för frontend och backend. Även arbete med manuell testning kan förekomma.
Teamen kör sprintar med förfining, planering, demo och retrospektiv.
 
Intervju av konsult beräknas ske via Skype, fredag den 31 maj.
 
Sista svarsdatum: 2024-05-15
Start-slut + option: 2024-08-19 – 2025-08-18+ option: 6+6 månader. 
Stationeringsort: Sundsvall med krav på minst en dags närvaro på kontoret varje vecka (men gärna mer).
Omfattning: 100%
Säkerhetsklassat: Ja
 
Ska-krav
 
-Kompetensnivå 3 (4–8 år). 
-Konsulten ska ha erfarenhet av att genomföra tester, både manuella och automatiserade, minst 3 år.
-Konsulten ska ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Java.
-Konsulten ska ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Javascript.
-Konsulten ska ha erfarenhet av att skapa automatiserade testfall.
-Konsulten ska ha erfarenhet av testramverk.
-Konsulten ska ha erfarenhet av att översätta krav till användarfall och testfall.
-Konsulten ska ha erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer.
 
Bör-krav
 
-Ha erfarenhet av Quarkus eller spring-ramverk.
-Ha erfarenhet av Open shift.
-Ha erfarenhet av Kubernetes.
Referensuppdrag
-Leverantören ska för offererad konsult bifoga minst ett (1) för denna upphandling relevant referensuppdrag som slutförts maximalt tre (3) år före inlämning av avropssvaret.
-Referensuppdraget ska:
*omfatta motsvarande kompetensområde som denna upphandling omfattar.
*visa för vilken organisation som uppdraget genomförts och innefatta referentens namn, telefon och e-postadress.
*verifiera att offererad konsult haft huvudansvaret för uppdraget.
*ha genomförts på uppdrag av offentlig sektor (statlig myndighet, kommun eller region, dvs. en organisation som har en tydligt politisk styrning och där verksamheten finansieras med skattemedel).
 
Återkom till oss senast 15/5 med nedan
CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
Timpris 
Om UK, bolags- och kontaktuppgifter 
Tack på förhand!

Vänligen, 
Nexer
Java
Kubernetes
OpenShift
Quarkus
Manual testing
Test case
Gateway
Javascript
 Sundsvall, Västernorrlands län
Period
2024-08-19 - 2025-08-18