Systemutvecklare Fullstack

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
 
Avropet avser en (1) systemutvecklare Fullstack. 

Till ett av kundens existerande utvecklarteam söker de nu en erfaren fullstackutvecklare. 
Teamets ansvarsområde rör utveckling och förvaltning av system som behövs för insamlingen av data till statistikproduktionen hos kunden, det vill säga system med central betydelse för produktionen av officiell statistik exempelvis inom arbetsmarknadsområdet samt konsumentprisindex. 

Det handlar om IT-stöd för kontraktsstyrda datafilleveranser till verksamheten, IT-stöd för intervjuinsamling, webskrapning, api:er, skanning/verifiering av pappersblanketter mm. Därtill ansvarar teamet för utveckling av en plattform för metadata som ska möjliggöra en effektiv användning av data även i framtidens statistikproduktion. Arbetet sker i nära dialog med användare av systemen och omfattar förutom ren systemutveckling också viss kravinsamling samt test. Teamets arbete planeras i sprintar om 3 veckor och arbetsrutiner utgår från Scrum. 

Sista svarsdatum: 2023-11-16
Start-slut + option: 2024-01-01 - 2026-01-31
Stationeringsort: Örebro, på plats 2–3 dagar/veckan, övriga dagar distans. 
OBS! Under de första veckorna på uppdraget kan fler dagar på plats krävas.
Omfattning: 100%

Ska-krav
-Kompetensnivå 3 (4–8 år). 
-Minst 3 års erfarenhet av MS Visual Studio.
-Minst 3 års erfarenhet av Backend och frontend utveckling.
-Minst 3 års erfarenhet av C#.
-Minst 3 års erfarenhet av .Net.
-Minst 3 års erfarenhet av .Net Core.
-Minst 3 års erfarenhet av Blazor.
-Minst 3 års erfarenhet av Entity Framework.
-Minst 3 års erfarenhet av SQL.
-Minst 3 års erfarenhet av HTML, CSS.
-Minst 3 års erfarenhet av Javascript.
-Minst 3 års erfarenhet av Azure DevOps. 
-Minst 3 års erfarenhet av Git.
-Minst 3 års erfarenhet av Källkodshantering. 
-Minst 1 års erfarenhet av Blazorise.
-Minst 1 års erfarenhet av React.
-Minst 1 års erfarenhet av Angular.
-Minst 1 års erfarenhet av Agila Metoder.
-Minst 1 års erfarenhet av Java.
-Minst 1 års erfarenhet av ChatGPT.
-Minst 1 års erfarenhet av Specflow tester.
-Minst 1 års erfarenhet av SQL Stored Procedure.
-Minst 1 års erfarenhet av Api/rest Api.
 
Bör-krav
-Integrationer mot verktyg för webskrapning, t.ex. IMacros.
-Byggen/anslutningar till externa api:er.
-Kunskap om GSIM (Generic Statistical Information Model).

Återkom till oss senast 16/11 med nedan
CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
Timpris 
Om UK, bolags- och kontaktuppgifter 

Tack på förhand!
Vänligen, 
Nexer

.NET
Java
SQL
Scrum
CSS
Git
Microsoft Visual Studio
Devops
Azure
Azure DevOps Server
Blazor
Stored Procedure
Entity Framework
C#
.NET Core
Angular
Javascript
HTML
   •  +1  Örebro, Örebro län
Duration
01/01/2024 - 31/01/2026