Trafikplanering Järnväg MGM

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning

Avropet avser en (1) konsult på mellannivå. 

Till programmet behövs en ansvarig för koordinering av nyttorealisering som kommer ingå i programledningen och främst ska ansvara för programmets nyttorealiseringsplan samt koordinera och prioritera nyttorealiseringen för programmet. Inom programledningen jobbar alla tillsammans och stöttar varandra oavsett ansvarsområde.

I uppgifterna ingår bland annat att 
•koordinera och prioritera den nyttorealisering som har definierats för programmet- 
•ansvara för programmets nyttorealiseringsplan. 
•ta fram och vidareutveckla effektkedjan som omfattar mål, nyttor, förändringar och införandeinsatser. 
•arbeta med översyn av risker och koordinering av effektkedja för samlade nyttor 
•driva och planera workshops med berörda verksamheter och mottagande enheter 
•vidareutveckla programmets transformeringskarta samt ta fram årsvisa vågplaner 
•samordna de ingående projektens genomförande och leveranser samt överlämnande 
•planera, delta i och driva riskidentifierings- och koordineringsmöten med programmets vågintressenter 
•delta i programledningens arbete med definitions- och planeringsaktiviteter för vågor.

Resursen ska tillsammans med områdesexperter, förvaltning och verksamhet formulera och dokumentera en detaljerad effektkedja för den framtida nationella trafikledningen och trafikplanering inom järnväg. I det arbetet ingår att tydliggöra koppling mellan införandeinsatser, nyttor och verksamhetsmål.

Arbetet innefattar att samordna de ingående projektens genomförande, leveranser och införande insatser samt överlämnande till förvaltning. Resursen ska medverka i samspelet med andra program, portfölj och projekt som berör de förändringar som programmet ansvarar för.

Sista svarsdatum: 2023-11-17
Start-slut + option: 2024-01-08 - 2024-12-31 + option: 1+1 år. 
Stationeringsort: Solna, delar av arbetet kan ske på distans efter överenskommelse.
Resor inom Sverige kan förekomma i uppdraget ca 1 – 2 dagar per månad.
Omfattning: 100%
 
Ska-krav
-Mellannivå.
-Högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område, företrädningsvis med teknisk inriktning. Kunden bedömer vad som anses vara relevant.
-Minst fem (5) års (60 månaders) erfarenhet av att ha arbetat som konsult inom området verksamhets- och organisationsutveckling.
-Konsulten ska självständigt ha ansvarat för minst ett (1) konsultuppdrag gällande verksamhets- och organisationsutveckling.
-Konsulten ska ha erfarenhet av minst ett (1) uppdrag där den aktivt deltagit i förändringsarbete.
-Konsulten ska ha erfarenhet av minst ett (1) uppdrag där den haft rollen projektledare.
*Dessa styrks via CV samt med minst ett (1) relevant och godkänt referensuppdrag. Lämnas i Bilaga A.
Preciserade ska-krav
-Konsulten ska ha erfarenhet av minst ett (1) uppdrag gällande nyttovärdering och arbete med effektkedjor.
-Konsulten ska ha erfarenhet av minst ett (1) uppdrag där konsulten arbetat med XLPM programstyrning.
*Dessa styrks via CV samt med minst ett (1) relevant och godkänt referensuppdrag. Lämnas i Bilaga B.

Referensuppdrag:
Referensuppdragen kan vara pågående eller genomförda men måste uppfylla kravet på antal timmar som anges för respektive krav, i de fall detta är aktuellt. Internt referensuppdrag hos anbudsgivaren eller dess underleverantör får inte lämnas. Ett referensuppdrag kan styrka flera krav.

Bör-krav 
-Erfarenhet av förändringsarbete inom en statlig myndighet.

Återkom till oss senast 17/11 med nedan
•CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
•Timpris 
•Om UK, bolags- och kontaktuppgifter 

Tack på förhand!
Vänligen, 
Nexer
Förändringsarbete
 Solna
Duration
08/01/2024 - 31/12/2024