Javautvecklare

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Vår kund som är en statlig myndighet efterfrågar en (1) Javautvecklare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
-Systemutveckling i huvudsak med inriktning mot Javautveckling (Java Spring).
-Arbete med applikationsservrar (Framförallt jboss).
-IT-säkerhetsutveckling.
Övriga arbetsuppgifter
-Arbete med WSO2 (API Manager), Micro-services (API) och vissa delar mot Front-end.
-Testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD).
-Continous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) och tillhörande containerhantering med delar såsom Docker och Kubernetes.
Stationeringsort: Sundsvall, upp till 60% distansarbete är möjligt.
Avtalsperiod: 2023-08-14 - 2024-06-30 - 2025-06-30
Omfattning: 100%
Ska-krav
-Konsulten ska ha erfarenhet och kompetens som möter uppdragets innehåll enligt uppdragsbeskrivning ovan.

Två referensuppdrag ska bifogas. Se 3.5 ”Referenspersoner”, i anbudsinbjudan.
Bör-krav

-N/A

Återkom till mig senast 29/5 med nedan
CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
Timpris
Om UK, bolags- och kontaktuppgifter
Tack på förhand!
Vänligen,
JBoss
Spring Framework
Systemutveckling
TDD
Docker
Svenska
It-säkerhet
Säkerhet
Kubernetes
 Sundsvall, Västernorrlands län
Period
2023-08-14 - 2024-06-30