Testare

IT & Telecom
Östergötlands län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Vår kund som är en offentlig myndighet har behov av en (1) testare till ett pågående uppdrag.
Konsulten kommer ingå i tvärfunktionella team och arbeta med de utvecklingsinitiativ och leveranser som verksamhetsdomänerna som teamen ansvarar för.

Konsulten kommer att ansvara för planering (t.ex. ta fram testfall) och utförande av test samt att analysera, utvärdera och rapportera testresultat. Utförandet innefattar både manuella tester och testautomatisering, d.v.s utföra test med programvara för automatisk testexekvering.
Det handlar mycket om funktionella tester, men även testa att ett IT-system uppfyller de krav på prestanda och belastning som ställts. Systemen är till stor del egenutvecklade i främst .NET, men det finns även en del inköpta system. Arbetet sker i ett agilt team i nära samarbete med användare och beställare. Testaren förväntas även dela kunskap och erfarenheter med andra testare och utvecklare hos vår kund.

Avtalsperiod: Fr.o.m. tecknat avtal - 2023-06-28
Stationeringsort: Norrköping, viss del distansarbete tillåts.

Ska-krav
 • Relevant akademisk utbildning inom IT-området eller minst 8 års erfarenhet inom rollen.
 • Fem (5) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av arbete med att planera, genomföra och analysera tester.
 • Två (2) års erfarenhet av att arbeta med test enligt agila metoder under de senaste tio (10) åren.
 • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
 • Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).
 • Bör-krav:
 • Erfarenhet av arbete med automatiserade API-, GUI-, funktions- och/eller integrationstester vid minst två (2) tidigare uppdrag under de senaste fem (5) åren.
 • Erfarenhet av att jobba i system och med ramverk som Cucumber, Selenium, Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande.
 • Förståelse för programmering och kunna tolka kod.

Bör-krav
 • Erfarenhet av arbete med automatiserade API-, GUI-, funktions- och/eller integrationstester vid minst två (2) tidigare uppdrag under de senaste fem (5) åren.
 • Erfarenhet av att jobba i system och med ramverk som Cucumber, Selenium, Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande.
 • Förståelse för programmering och kunna tolka kod.

Återkom till mig snarast med nedan
CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls
Timpris
Om UK, bolags- och kontaktuppgifter
Tack på förhand!
Vänligen,
.NET
Agila metoder
Inköp
Jira
Selenium
TFS
Azure
Devops
Svenska
Programmering
Testautomatisering
Integrationstest
Location
Norrköping, Östergötlands län, Sweden
Duration
27/02/2023 - 28/06/2023