Lösningsarkitekt till Skatteverket i Solna

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Rollen innebär en stor mängd kontaktytor inom Skatteverket och kräver en god förmåga att kunna interagera inom IT-avdelningen och verksamheten.
Den omfattar design av nyutvecklingsprojekt och förberedelse till kommande förändingar i förvaltning.
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att:
Ta fram lösningsarkitektur i en microtjänstmiljö baserat på Openshift Container Platform.
Design av microtjänster och samarbete/integration mellan dessa.
Delta i valen av ramverk för att stödja arkitekturen.
Du stöttar teamet med:
Planering och strategisk hantering av de i området ingående applikationerna i hela deras livscykel design, förvaltning och avveckling löpande arkitekturval gentemot befintlig målarkitekturen
Prioriteringar av insatser och problemlösning
Säkerställer att designlösningar är förenliga med krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och stödjer pågående digitalisering
Du ska med engagemang och lust:
Stötta teamet i Skatteverkets processer, organisation och strukturer.
Planera, stötta och koordinera aktiviteter inom objektet och med andra objekt.
Delta i planering, realisering och uppföljning av objektets färdplanearbete/road map med taktiskt perspektiv på kort sikt 1-3 år.
Skapa förutsättningar för effektiv förvaltning för objektets utvecklingsinitiativ och säkerställa att den blir en del av en helhetslösning.
Agera technical lead i teamet och kunna kommunicera framtagna designmodeller mot olika målgrupper.

Erfarenhet:
Minst 3 års erfarenhet av microtjänstarkitektur.
Minst 2 års erfarenhet av Springboot, Angular, Java, Gradle, OAuth2, JSON web token.
Minst 1 års erfarenhet av Openshift Container Platform eller liknande molnplattform.
Minst 2 års erfarenhet av relationsdatabaser.
Önsvärda kunskaper inom verktygen Jira, IntelliJ, Jenkins, Artifactory.

Java
Databaser
Integration
Jenkins
jira
json
Spring
strategi
Web
Angular
Intellij
Säkerhet
Lösningsarkitekt
Digitalisering
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
07/10/2019 - Open