Levigo

99
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency
Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
Roll: Program Coordinator
Subrole: N/A
Suggested competence level: B-C
Omfattning: 100%
Uppdragstid: Start ASAP t o m 2019-09-30
Placeringsort: Stockholm
Om uppdraget: Vi genomför jobb i RIKARE för att kunna produktionssätta hela systemet på nya produktionsservrar i september månad efter sommaren (befintlig prod: gammal kod på SQL 2008 och OS 2003. Ny prod: kompatibel kod med SQL 2017 samt OS 2016). Produktionssättningen kommer kräva mycket planering då det i dagsläget är identifierat 28 system med anslutningar mot RIKARE.

Planering för denna produktionssättning innefattar:
Planering för faktisk produktionssättning med en helg för dress rehearsal och en faktisk GoLive-helg i anspråk. Koordination med en huvudperson och en backup för varje system för att ändra anslutningar mot RIKARE samt folk från Infra och folk till att testa
Planering för informationsturné i banken (CPO och BIO nivå) om kommande produktionssättning, jobbet och commitment som krävs samt impact om det skulle fallera (uppskattat -10MSEK för varje dag som RIKARE är nere)
Planering för de jobb som normalt utförs under en helg i systemen och nu kommer behöva genomföras i korrekta steg manuellt. Vilka filer stoppas för att sen skickas, vilka tabeller ska uppdateras i vilken ordning, etc
Detta arbete skulle egentligen delas mellan en, koordinator hos oss, och Sogeti, som tar större delen av jobbet med att uppgradera RIKARE för nya servrar. Jobbet har dock blivit mycket större än vi från början uppskattade.

Ytterligare information om uppdraget:
To create a time plan from an overall perspective for Rikare, ROBIMS and AMW server upgrade and communicate the dependencies.
To prepare a production deployment plan for Rikare Server Upgrade after taking input from all affected stakeholders.
Prepare a test plan, related test cases and generate a test report for ROBIMS, AMW upgrade at the end of test cycle.
To prepare a production deployment plan for ROBIMS, AMW Upgrade after taking input from all affected stakeholders.
Coordinate with all the business stakeholders for integration testing and ensuring business teams have the UAT test cases prepared.

CV, pris, tillgänglighet samt en kort motivering skickas till uppdrag@levigo.se ASAP!
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11
24 May 2019
Stockholm, Stockholms län, Sweden
ASAP - 30/09/2019
IT & Telecom

Skills

SQL Integration PPS Production Test Testing Bank Finans Produktion