Senior automationsingenjör, Region Skåne avrop 722

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
 
Rollen innebär att arbeta över förvaltningsgränser och verka som brygga mellan IT/OT, vilket kräver en god förståelse av skillnaden. I takt med ökad hotbild i omvärlden kommer ett växande behov av insatser inom cyber security. Du kommer jobba tätt med senior personal, vilket innebär att utföra tilldelade uppgifter eller självständigt hantera uppgifter som sedan rapporteras tillbaka.
 
Du som söker uppdraget behöver vara teknisk kompetent inom IT/OT (operationell teknologi), strukturerad och kunna hantera stora mängder information, driven samt vara social och bra på att kommunicera till ”alla nivåer”.
 
I samband med bygget av nytt sjukhus i Malmö har en mängd avancerad automationsutrustning införts inom flera vårdområden för att utföra och underlätta dagliga arbetsuppgifter. Rollen innebär dels att hantera implementering av ny automationsutrustning och sprida driftskompetens av driftsatta maskiner och anläggningar. För de delar som redan är i drift finns behov att kartlägga problemområden och kontinuerligt optimera driften. T.ex att samla in och analysera data från olika källor för att ge förslag på åtgärd, eller att simulera ett AGV system.
 
Du behöver också ha praktisk erfarenhet styrsystem i fält. T.ex att kunna förstå och ändra i programmeringskod för PLC och HMI eller förändra i industriella kommunikationsprotokoll. Det innebär även att ha insikt i personsäkerhet kring maskiner.

 
Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.
Programmering
Kommunikation
Drift
Automation
Säkerhet
 Malmö, Skåne län
Duration
20/05/2024 - 01/11/2024