Verksamhetsutvecklare

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
 
Vår kund inom försäkringsbranschen söker en Verksamhetsutvecklare till ett uppdrag i Stockholm.
 
Kundens avdelning Intern kontroll har ägarskapet för organisationens gemensamma processarkitektur och processtyrning, vilket innebär att de ska säkerställa att organisationen arbetar på samma sätt med processer och använder samma terminologi, metoder och verktyg oavsett var inom organisationen man befinner sig. De ansvarar även för att processförvaltningen inom enheten Ekonomi och finans följer denna styrning. Förutom detta har de även det organisations-övergripande ansvaret för internkontrollsystemet och ansvaret för intern kontroll inom enheten Ekonomi och finans, inklusive den finansiella rapporteringen.

Under hösten 2024 ska samtliga delprocesser inom enheten Ekonomi och finans inventeras utifrån organisationens övergripande processkarta. Aktiviteten ingår i organisationens koncerngemensamma program för att implementera DORA-regelverket och kommer att drivas av avdelning Intern kontroll som en del i att etablera Ekonomi och finans processförvaltning. Kunden söker därför efter en verksamhetsutvecklare som självständigt kan planera, koordinera och genomföra detta arbete. Utöver detta ansvar ingår även att stötta i diverse aktiviteter inom etableringen av organisationens gemensamma processarkitektur och processtyrning.
 
Som verksamhetsutvecklare kommer du i nära samarbete med chefer och medarbetare att:
  • Planera och koordinera inventeringen av delprocesser inom Ekonomi och finans
  • Facilitera processmodelleringsworkshops
  • Definiera och dokumentera verksamhetsprocesser
  • Följa upp och rapportera status för arbetet
  • Stötta i aktiviteter inom etableringen av organisationens gemensamma processarkitektur och processtyrning
Arbetsplats: Hybrid, Stockholm
Finans
Workshop
Ekonomi
Processmodellering
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/06/2024 - 31/12/2024